Afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af husdyrbrug på Nygårdsvej 35, 8450 Hammel

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af husdyrbrug på Nygårdsvej 35, 8450 Hammel

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet til heste fra 80 m2 til 346 m2. Tilladelsen omfatter desuden opførelse af en ridehal samt opstilling en container til opbevaring af fast husdyrgødning på 32 m2. Det tillades, at der går heste i 3 nye læskure på i alt 219 m2 produktionsareal, på 59 m2 produktionsareal i stald ”Eksisterende hestestald” og på 68 m2 produktionsareal i stald ”Løsdrift”. Produktionsarealet i stald ”Eksisterende hestestald” udvides fra 12 til 59 m2. Staldsystemet i alle stalde bliver dybstrøelse. Ridehallen bliver i alt 1.478 m2 og bliver 22 meter bred, 67,2 meter lang og 8,5 meter høj.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
28.
jun.
2024
26.
jul.
2024
8450 Hammel
Landbrug