Afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Røgenvej 40, 8472 Sporup

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 a miljøgodkendelse af svinebruget Røgenvej 40, 8472 Sporup

Godkendelsen er en ny samlet godkendelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter i alt 1.744 m2 produktionsareal i staldene samt to gyllebeholdere. Det tillades, at der fortsat går slagtesvin i staldene. Hele produktionsarealet består af drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %).

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
19.
jan.
2024
16.
feb.
2024
8472 Sporup
Landbrug