Afgørelse om § 16b miljøtilladelse af kvægbrug på Faurskovvej 8B, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om § 16 b miljøtilladelse af kvægbruget Faurskovvej 8B, 8370 Hadsten

Tilladelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget. Tilladelsen omfatter i alt 1.888 m2 produktionsareal i to stalde. Det tillades, at der om vinteren gå kvæg i staldene. Produktionsarealet består af dybstrøelse.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 2. Ansøgningsskema 222346 - version 3

 

Afgørelse
06.
mar.
2024
03.
apr.
2024
8370 Hadsten
Landbrug