Afgørelse om Tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse, Thorsø biogas, Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø

Favrskov Kommune meddeler hermed afgørelse om tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af Thorsø Biogas

Tillægget til godkendelsen omfatter udvidelse af biomassegrundlag. Der sker ingen fysiske ændringer på anlægget

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at udvidelse ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. 

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Orientering om meddelelse af tillæg nr. 4 til miljøgodkendelse af Thorsø Biogas

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
28.
maj.
2024
26.
jun.
2024
8881 Thorsø
Virksomheder