Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse af husdyrbrug på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om tillæg til § 16 b miljøtilladelse af husdyrbrug på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

I miljøtilladelsen af 2. august 2023 blev der tilladt et bestemt produktionsareal frem for antallet af dyr i de eksisterende stalde. Der er i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelse af 2. august 2023 sket en faktuel fejl. Fejlen bestod i at der i ansøgningen både i nudrift og ansøgt drift blev udeladt en mindre stald. Der blev derfor givet tilladelse til et for lille produktionsareal i forhold til hvad der var og er i praksis. Dette forhold bliver der rettet op på med denne afgørelse om tillæg til miljøtilladelse. Samtidig rettes produktionsarealet i nudrift i dette tillæg. Det er stalden ”Smågrise 2”, der var udeladt i miljøtilladelsen fra august 2023. Der er et produktionsareal på 78 m2 i denne stald.

Tillæg til miljøtilladelsen af svinebruget omfatter samlet set produktionsarealer på 931 m2 til flexgruppen ”Slagtesvin og smågrise” og 545 m2 til smågrise. Der er samlet set tale om et produktionsareal på i alt 1.476 m2.  Der skal ikke opføres nye bygninger.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
01.
jul.
2024
29.
jul.
2024
8370 Hadsten
Landbrug