Afgørelse om tillæg til § 16a miljøgodkendelsen af kvægbruget på Pittevej 18, 8881 Thorsø

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om tillæg til § 16 a miljøgodkendelsen på kvægbruget på Pittevej 18, 8881 Thorsø

Tillægget til godkendelsen omfatter nedrivning af rundbuehallerne og opførsel af en ny ungdyrstald med et produktionsareal på 780 m2. Produktionsarealet i den nye kalvestald bliver dybstrøelse.

Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. 

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Bilag 1.

Bilag 2.

 

Afgørelse
20.
mar.
2024
17.
apr.
2024
8881 Thorsø
Landbrug