Afslag på § 16b tilladelse på Houlbjergvej 29A, 8870 Langå

Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om afslag på ansøgning efter § 16b på kvægbruget Houlbjergvej 29A, 8870 Langå

Afslag på ansøgning om udvidelse af kvægbruget på Houlbjergvej 29A, på baggrund af vurdering af, at udvidelsen vil medføre en væsentlig virkning på Houlbjerg Skov.

Ønsker du at klage over afgørelsen, se venligst klagevejledningen i afgørelsen.

Læs hele afgørelsen her

Høringssvar - Naturvurdering vedrørende ansøgning om § 16 miljøgodkendelse på Houlbjergvej 29 A, 8870 Langå

Bilag 2 - Udvidet vurdering af ammoniakfølsomhed i Houlbjerg Skov i Favrskov Kommune

Ansøgningsskema

Afgørelse
26.
feb.
2024
25.
mar.
2024
8870 Langå
Landbrug