Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til tema to "Plads til mennesker, natur og landbrug" er nu i høring

Temaet "Plads til mennesker, natur og landbrug" har overordnet haft fokus på arealanvendelse. I anbefalingerne lægges der bl.a. vægt på multifunktionel anvendelse af arealer, muligheder i forhold til jordfordeling, klimaeffekt såvel som naturgevinster samt helhedsorienteret planlægning.

Temaet "Plads til mennesker, natur og landbrug" har overordnet haft fokus på arealanvendelse. 

Hvordan vi sikrer plads til alt det, vi gerne vil, og hvordan den eksisterende arealanvendelse kan inddrages i den grønne omstilling – herunder skovrejsning og vådområder. I anbefalingerne lægges der bl.a. vægt på multifunktionel anvendelse af arealer, muligheder i forhold til jordfordeling, klimaeffekt såvel som naturgevinster samt helhedsorienteret planlægning.

Du kan læse alle anbefalinger til tema to her

Høringssvar

Bemærkninger og forslag skal være skriftlige og kan indsendes pr. mail til [email protected] eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Mærk venligst mail eller kuvert ”Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til tema to”.

Bemærkninger og forslag skal være Favrskov Kommune i hænde senest 30. april 2024. 

Høring
02.
apr.
2024
30.
apr.
2024
Hele kommunen
Andet