Fornyelse af vandindvindingstilladelse på Ravngårdsvej 27

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til gartneri samt VVM screening

Favrskov kommune har givet tilladelse til indvinding af op til 9.400 m³ vand pr. år til gartneri fra boring DGU nr. 78.252.

Boring og gartneri er beliggende på Ravngårdsvej 27, 8370 Hadsten.

Tilladelsen er en fornyelse af eksisterende tilladelse og den tilladte vandmængde er uændret. 

Der er samtidig foretaget en screening efter miljøvurderingsloven.

Indvindingstilladelsen kan læses her

Bilag 1 - Oversigtskort kan ses her

Bilag 2 - VVM Screening kan læses her

Afgørelse
14.
feb.
2024
13.
mar.
2024
8370 Hadsten
Grundvand