Fornyelse af vandindvindingstilladelse - Svejstrupvej 20, 8370 Hadsten

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding samt VVM screening

Favrskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af op til 10.000 m³ vand pr. år til markvanding fra boring DGU nr. 78.619.
Boringen er beliggende på Svejstrupvej 20, 8370 Hadsten.
Tilladelsen er en fornyelse af eksisterende tilladelse og den tilladte vandmængde er uændret.

Der er samtidig foretaget en screening efter miljøvurderingsloven.
 

Indvindingstilladelsen kan læses her

Bilag 1 - Oversigtskort kan ses her

Bilag 2 - VVM Screening kan læses her

Afgørelse
01.
mar.
2024
29.
mar.
2024
8370 Hadsten
Grundvand