Idéfase vedrørende solcelleanlæg mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten

Favrskov Kommune indkalder til ideer og forslag til den videre planlægning for et solcelleanlæg på ca. 300 hektar mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten.

Favrskov Kommune indkalder til ideer og forslag til den videre planlægning for et solcelleanlæg på ca. 300 hektar mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten.

Herudover søger Favrskov Kommune forslag til afgrænsning af indhold i miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten efter miljøvurderingslovens §11 og §23. 

Høringssvar

Bemærkninger og forslag skal være skriftlige og kan indsendes pr. mail til [email protected] eller pr. brev til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. Mærk venligst mail eller kuvert ”Solcelleanlæg mellem Hadsten, Hadbjerg og Nr. Galten”.

Bemærkninger og forslag skal være Favrskov Kommune i hænde senest 7. marts 2024. 

Borgermøde

I forbindelse med høringen inviteres alle med interesse for projektet til borgermøde. 

Borgermødet afholdes mandag 19. februar kl. 19:00 - 21:00 i Kulturhus Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Persondata

Alle indsendte bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte bemærkninger inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i bemærkningerne, vil blive offentligt tilgængelig.

Hvis du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse.

Vi gør opmærksom på, hvis dine bemærkninger indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte bemærkninger vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Høring
08.
feb.
2024
07.
mar.
2024
8370 Hadsten
Planer