Landzonetilladelse - Bavnehøjvej 157, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere læskur for heste til redskab og foderskur samt udvidelse af samme skur og lovliggørelse af flytbar shelter til får, på ejendommen Bavnehøjvej 157, 8370 Hadsten, matr.nr. 8a, Hadbjerg By, Hadbjerg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere læskur for heste til redskab og foderskur samt udvidelse af samme skur og lovliggørelse af flytbar shelter til får, på ejendommen Bavnehøjvej 157, 8370 Hadsten, matr.nr. 8a, Hadbjerg By, Hadbjerg.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
17.
jun.
2024
15.
jul.
2024
8370 Hadsten
Landzonetilladelser