Landzonetilladelse - H.C. Andersens Vej 19, 8370 Hadsten

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage (udhus) samt tilladelse til opførelse af drivhus og flytning af drivhuset på ejendommen med adressen H.C. Andersens Vej 19, 8370 Hadsten, matr.nr. 3aæ, Selling By, Ødum

Lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage (udhus) samt tilladelse til opførelse af drivhus og flytning af drivhuset på ejendommen med adressen H.C. Andersens Vej 19, 8370 Hadsten, matr.nr. 3aæ, Selling By, Ødum.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
28.
maj.
2024
25.
jun.
2024
8370 Hadsten
Landzonetilladelser