Landzonetilladelse - Hesselbækvej 1, 8881 Thorsø

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af udhus på 48 m² hvoraf 18 m² er overdækning (bygning 5) samt lovliggørelse af hønsehus på 13 m² (bygning 6), på ejendommen Hesselbækvej 1, 8881 Thorsø, matr.nr. 14b, Borridsø by, Gerning

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til lovliggørelse af udhus på 48 m² hvoraf 18 m² er overdækning (bygning 5) samt lovliggørelse af hønsehus på 13 m² (bygning 6), på ejendommen Hesselbækvej 1, 8881 Thorsø, matr.nr. 14b, Borridsø by, Gerning.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
22.
feb.
2024
21.
mar.
2024
8881 Thorsø
Landzonetilladelser