Landzonetilladelse - Knudstrupvej 23, 8870 Langå

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af et areal på 6.035m2 fra landbrugsjord til areal til etablering af regnvandsbassin fra matrikel 2ai Kongstrup By, Houlbjerg

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af et areal på 6.035m2 fra landbrugsjord til areal til etablering af regnvandsbassin fra matrikel 2ai Kongstrup By, Houlbjerg.

Læs hele landzonetilladelsen her
 

Afgørelse
06.
maj.
2024
03.
jun.
2024
8870 Langå
Landzonetilladelser