Landzonetilladelse - Nordrevej 36, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage samt lovliggørelse af eksisterende udhus på ejendommen med adressen Nordrevej 36, 8471 Sabro, matr.nr. 3n, Skjoldelev By, Lading.

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage samt lovliggørelse af eksisterende udhus på ejendommen med adressen Nordrevej 36, 8471 Sabro,  matr.nr. 3n, Skjoldelev By, Lading.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
11.
jul.
2022
08.
aug.
2022
8471 Sabro
Landzonetilladelser