Landzonetilladelse - Sportsvej 10, 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til etablering af sandkasse og gynge ved eksisterende legeplads på ejendommen med adressen Sportsvej 10, 8450 Hammel, matr.nr. 2l Sall By, Sall.

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til etablering af sandkasse og gynge ved eksisterende legeplads på ejendommen med adressen Sportsvej 10, 8450 Hammel, matr.nr. 2l Sall By, Sall.

Klagefrist er 13. februar 2024. 

Læs hele landzonetilladelsen her (pdf)

Afgørelse
16.
jan.
2024
13.
feb.
2024
8450 Hammel
Landzonetilladelser