Landzonetilladelse - Sportsvej 3, 8450 Hammel

Landzonetilladelse til opførelse af 68 m² garage som erstatning for nuværende garage på ejendommen med adressen Sportsvej 3, 8450 Hammel, matr.nr. 12l, Sall By, Sall

Landzonetilladelse til opførelse af 68 m² garage som erstatning for nuværende garage på ejendommen med adressen Sportsvej 3, 8450 Hammel, matr.nr. 12l, Sall By, Sall. 

Læs hele landzonetilladelsen her
 

Afgørelse
23.
feb.
2024
22.
mar.
2024
8450 Hammel
Landzonetilladelser