Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr.nr. 5g, Voldby By, Voldby, beliggende ved Viborgvej 60, 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler landzonetilladelse til etablering sø på maksimalt 1.000 m2 på matr.nr. 5g, Voldby By, Voldby, Viborgvej 60, 8450 Hammel.

Favrskov Kommune vurderer, at etablering af søen på den ønskede placering vil forøge områdets fysiske og biologiske variation til gavn for det naturlige plante- og dyreliv. Søen vil kunne fungere som paddevandhul og spredningskorridor ved at mindske afstanden mellem andre søer i området.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
11.
jan.
2024
08.
feb.
2024
8450 Hammel
Landzonetilladelser