Landzonetilladelse til etablering af sø på matrikel nr. 12b Grølsted By, Skorup

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til at etablere en sø på op til 1100 m2, på matr. 12b Grølsted By, Skorup, beliggende på Baunegårdsvej 1, 8881 Thorsø.

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til at etablere en sø på op til 1100 m2, på matr. 12b Grølsted By, Skorup, beliggende på Baunegårdsvej 1, 8881 Thorsø.

Tilladelsen kan tilgås via følgende link: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/EamPId7Aj6tJmjHIQvEI5RcBuWW2c4IRYT7uqNiwDmP02w?e=UFgmxU

Klagefristen er 4 uger og udløber 19. marts 2024

Afgørelse
20.
feb.
2024
19.
mar.
2024
8881 Thorsø
Natur og vandløb