Tilladelse til etablering af ny overkørsel, etablering af elkabel samt fjernelse af eksisterne overkørsel i Drostrup Bæk ved matr. Nr. 2b, Drostrup Gde, Rud og 2a, Drostrup Gde, Rud.

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til sløjfning af eksisterende overkørsel, etablering af ny overkørsel med tilhørende elkabel over Drostrup Bæk mellem mat. nr. 2b, Drostrup Gde, Rud og 2a, Drostrup Gde, Rud.

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til sløjfning af eksisterende overkørsel, etablering af ny overkørsel med tilhørende elkabel over Drostrup Bæk mellem mat. nr. 2b, Drostrup Gde, Rud og 2a, Drostrup Gde, Rud.

Tilladelsen kan tilgås via følgende link:https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ERWM9ZajDvFBmrB_9Lh89N0B-aW__nR2zoHZ5JBM9DMi8Q?e=gTj8SC

Klagefristen udløber 15. februar 2024.

Afgørelse
29.
jan.
2024
15.
feb.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb