Tilladelse til krydsning af Kollerup Bæk med fjernevarmeforsyningsledning

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Kollerup Bæk med fjernevarmeforsyningsledning

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Kollerup Bæk med fjernevarmeforsyningsledning af typen DN125 Ø500. Kablerne føres under rørlagt del af Kollerup Bæk ved traditionel nedgravning.

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i vandløbslovens (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) §§ 9 og 17.

 Krydsningen er ansøgt af COWI A/S på vegne af Hadsten Varmeværk A.M.B.A.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
28.
maj.
2024
25.
jun.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb