Udledningstilladelse for regnvand fra del af kloakopland HVO01, HVO07 og HVO08 i Hvorslev syd til Aldrup Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af projekt med regnvandsbassin

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af overfladevand fra opland sydlig del af HVO01, HVO07 og HVO08 til udløbspunkt UHVO01R i Aldrup Bæk samt afgørelse om ikke-miljøvurdering af projekt med regnvandsbassin

Favrskov Kommune vurderer, at den søgte udledning af overfladevand og etablering af forsinkelsesbassin er miljømæssig forsvarlig og er i overensstemmelse
med Vandområdeplan 2022-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Læs hele begge afgørelser her

Afgørelse
26.
feb.
2024
25.
mar.
2024
8860 Ulstrup
Spildevand