Se kontaktoplysninger på direktion og forvaltninger

Det er direktionen, der har ansvaret for at styre Favrskov Kommune efter byrådets retningslinjer.

Desuden har de fem direktører ansvaret for, at de politiske beslutninger føres ud i livet i de enkelte forvaltninger.

Se organisationsdiagrammer for den overordnede ledelse og de enkelte forvaltninger

Organisationsdiagrammerne er en grafisk fremstilling af samme indhold som ses på siden her og på undersider om de enkelte forvaltninger.

Jan Kallestrup

Jan Kallestrup

Kommunaldirektør
Hinnerup, Skovvej 20
Mail: jka@favrskov.dk
Tlf.: 89 64 61 02
Mobil: 24 24 68 21

Peter Jensen

Peter Jensen

Direktør for Job og Økonomi
Hinnerup, Skovvej 20
Mail: pej@favrskov.dk
Tlf.: 21 44 74 16
 

Hans Minor Vedel

Hans Minor Vedel

Direktør for Børn og Kultur
Hvorslev, Danstrupvej 4,
Mail: hmv@favrskov.dk
Mobil: 21 21 70 03
 

Sidsel Homann

Sidsel Homann

Direktør for Teknik og Miljø
Hammel, Torvegade 7
Mail: siho@favrskov.dk
Tlf.: 89 64 51 01
Mobil: 23 37 83 67

Ulrik Johansen

Ulrik Johansen

Direktør for Social og Sundhed
Hammel, Torvegade 7
Mail: ulj@favrskov.dk 
Tlf.: 89 64 21 01
Mobil: 21 82 35 79