Vision for Social og Sundhed

I Social og Sundhed arbejder vi inden for forskellige  fagområder, men vi har én fælles vision: 

”Sammen om et sundt og værdigt liv”

Vores vision er et fælles pejlemærke for det daglige arbejde og forener os på tværs af fagområderne.

Her på siden præsenterer vi visionen i korte videoer.

Om visionen

I Social og Sundhed er vi mange forskellige faggrupper, der arbejder for at sikre den bedst mulige hverdag for borgerne. Men uanset hvor forskellige opgaver vi løser, så har vi visionen som vores fælles ståsted. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i vores fælles forståelse af, at vi er sammen om at understøtte borgerne i at leve et sundt og værdigt liv. 

Se videoen og hør mere om, hvorfor vi har en fælles vision i Social og Sundhed og hvilken betydning, den har for vores arbejde.

Sammen om

Den støtte, vi som fagprofessionelle yder, formes i et tæt samarbejde med borgerne og på tværs af fagligheder. Hverdagens løsninger er nogle, vi udvikler og finder sammen. 

Se videoen og lær mere om, hvad det betyder for os at være sammen om, og hvordan det ser ud i praksis.

 

Et sundt liv

I arbejdet med at fremme sundhed har vi fokus på den mentale, sociale og fysiske sundhed. 

Se videoen og lær mere om, hvordan vi forstår sundhed, og hvordan vi understøtter borgeren i at leve et sundt liv i praksis.

Et værdigt liv

Vi ser mennesket før vi ser opgaven. 

Se videoen og lær mere om, hvad vi forstår ved et værdigt liv, og hvordan vi arbejder med at fremme et værdigt liv for borgeren i praksis.

Læs mindre
Læs mere