Elevstillinger i Favrskov Kommune

Som SOSU-uddannet har du mange muligheder for et spændende arbejdsliv eksempelvis i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecenter, psykiatri og sygehus. 

Favrskov Kommune tilbyder uddannelsen til SOSU-hjælper og SOSU-assistent i samarbejde med SOSU-skolerne i Aarhus, Randers og Silkeborg.

Der er uddannelsesstart tre gange om året, og du finder de aktuelle elevstillinger på favrskov.dk/job, når de er slået op.

En uddannelse med stor værdi

Med en SOSU-uddannelse i bagagen har du en billet til et livsbekræftende arbejde med løn under uddannelsen. Du kan gøre en forskel for mennesker hver eneste dag i din karriere – uanset om du vil arbejde med ældre eller videreuddanne dig.

Mange gode grunde til at vælge en SOSU-uddannelse

  • Gør en forskel hver dag
  • Gode muligheder for job og videreuddannelse
  • Løn under uddannelse
  • Godt studiemiljø og flere lange perioder med oplæring
Plejecenter Møllegården

Her kan du komme i oplæring

Se adresser for din oplæring her

Er du over 25 år? Så bliv ansat som grundforløbselev med løn

Søg ansættelse som grundforløbselev med løn (GF2 elev) med start i januar, maj eller september med skolegang i Randers, Aarhus eller Silkeborg.

Vi har brug for dig, som drømmer om at være den, der kan gøre en forskel for mennesker, og som har en professionel tilgang til faget, ambitioner, talent, power og empati, og som vil bruge det, du har lært aktivt i samarbejde med vores borgere. Dine evner og lyst til at samarbejde vil blive bragt i spil hver dag, og vi garanterer både personlig og faglig udvikling, for det kræver kompetencer at yde omsorg.

Der er løbende optag i Favrskov Kommune - kontakt uddannelsesansvarlig Irene Winther på tlf. 89 64 12 56 eller [email protected], hvis du vil vide mere.

Nysgerrig på teknologi?

Nu kan du som noget nyt tage uddannelsen på  Digi Tech-linjen på SOSU Østjylland, hvor der oprettes en digital retning for social- og sundhedsassistentelever. 

Har du overvejet et brancheskifte og ønsker du faglig og personlig udvikling?

Vi mangler uddannet arbejdskraft inden for hele sundhedsområdet. Det kan være som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent. Gode jobs med mening, kontakt til mennesker og jobgaranti.

Social- og sundhedsuddannelserne er en vekseluddannelse, og der er derfor ikke langt fra skolebænken til arbejdslivet. En stor del af uddannelserne foregår som oplæring indenfor ældreområdet. 

Med en SOSU-uddannelse får du et spændende arbejde, hvor du gør en forskel for mennesker, der har brug for pleje og omsorg. Med uddannelsen får du mange karrierer muligheder så du eksempelvis kan arbejde som vejleder for elever, forflytningsvejleder, IT superbruger, arbejdsmiljørepræsentant, forflytningsvejleder, demensvejleder, mentor m.m.

Som social- og sundhedsassistent har du mulighed for at arbejde indenfor mange områder - eksempelvis ældreplejen, demensafsnit, træning og aktivitet, psykiatrien, sygehus og hjemmeplejen, i lægepraksis- i socialpsykiatrien, på bosteder og på rehabiliteringsafdelinger.

Spørgsmål og svar om sosu-uddannelserne

Som SOSU-assistent har du fokus på sygeplejefaglige opgaver, rehabilitering og samarbejde. Du leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv. Under uddannelsen arbejder du på hospitalet, på plejehjem, i psykiatrien og i hjemmeplejen. Som uddannet SOSU-assistent kan du få adgang til uddannelser som blandt andet sygeplejerske, jordemoder og ergoterapeut.

Læs mere om sosu-assistentuddannelsen her

Som SOSU-hjælper er du med til at gøre en forskel og fremme livskvaliteten for ældre, syge og handicappede. Du samarbejder med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du støtter og motiverer den enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Under uddannelsen arbejder du på plejehjem, i dagcentre og i borgerens eget hjem. Som SOSU-hjælper kan du læse videre til SOSU-assistent, hvis du har lyst til det senere.

Læs mere om sosu-hjælperuddannelsen her

Inden du kan læse til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent, kræver det, at du har gennemført et eller to grundforløb, hvor du har mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder i forhold til din videre uddannelse.

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden, skal du søge ind på Grundforløb 1. Hvis du derimod har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du søge ind på Grundforløb 2.

Læs mere om grundforløb 1 og optag

Læs mere om grundforløb 2 og optag

Hvis du er over 25, kan du blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb 2 og resten af din uddannelse som social- og sundhedsassistent.

Læs mere om grundforløb 2 med løn

Uddannelsernes varighed afhænger af din skolebaggrund. Alle SOSU-uddannelser kræver et eller to grundforløb; begge af 20 ugers varighed. Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, kan du springe Grundforløb 1 over og starte direkte på Grundforløb 2.

Herefter tager SOSU-hjælperuddannelsen 1 år og 2 måneder, hvor du veksler mellem tre skoleperioder og to oplæringsophold.

SOSU-assistentuddannelsen tager udover grundforløbene 2 år, 9 måneder og 3 uger, hvor du veksler mellem fem skoleperioder og fire oplæringsophold. 

EUX Velfærd kræver, at du tager begge grundforløb. Herefter tager uddannelsen 3 år og 7 måneder, hvor du både bliver SOSU-assistent og student. Uddannelsen veksler mellem undervisning og oplæringsophold.

Du bliver blandt andet uddannet i sundhed, rehabilitering, medicin, pleje og omsorg for mennesker i forskellige livssituationer. En uddannelse på SOSU-skolen giver en afvekslende hverdag, hvor du både er på skolebænken og i oplæringsophold. På Social- og Sundhedsskolen får du det teoretiske fundament, som klæder dig på til at arbejde i praksis.

Lønnen under din SOSU-uddannelse afhænger af din alder og din erfaring.

Du kan se de aktuelle løn-satser her

Inden du kan starte på selve uddannelserne, skal du dog tage et eller to grundforløb, og her får du almindelig SU.

Hvis du er over 25, kan du blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb to og resten af din uddannelse som social- og sundhedsassistent.

SOSU-uddannelserne giver dig mulighed for oplæring i udlandet, hvis du har lyst til at prøve din faglighed af internationalt. Randers Social- og Sundhedsskole har pt. aftaler i følgende lande: Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien, Spanien og flere samarbejdspartnere er på vej. Hvis du selv finder et oplæringssted i udlandet, kan skolen hjælpe dig med at få det godkendt.

Som uddannet SOSU-hjælper kan du læse videre til SOSU-assistent. Som SOSU-assistent har du adgang til flere professionsbacheloruddannelser som f.eks. socialrådgiver, pædagog, diætist, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf og sygeplejerske.

Det er som oftest mennesker med lyst til at gøre en forskel i deres arbejdsliv, der vælger en SOSU-uddannelse. Nogle er også drevet af interesse for et specifikt område – det kan være sygepleje, psykiatrien eller omsorg for ældre eller handicappede. En uddannelse på Social- og Sundhedsskolen vælges også af personer, der vil bruge uddannelsen som karrierevej til at blive fx jordemoder, fysioterapeut eller farmakonom.

Du kan tage studentereksamen samtidig med en uddannelse som SOSU-assistent. Den samlede uddannelse hedder EUX Velfærd. Du bliver faglært, mens du får gymnasiale studiekompetencer og adgang til 168 videregående uddannelser. Du får mulighed for at fordybe dig i teorien og får en stærk praktisk erfaring gennem dine oplæringsperioder.

Læs mere om uddannelsen her

Der er gode muligheder for at få job efter endt uddannelse på Social- og Sundhedsskolen; både på hospitaler, på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien, hos praktiserende læger mv.

Få et overblik over de nuværende ledige stillinger i Favrskov Kommune her.

Kontakt

Uddannelsesansvarlig

Irene Winther
Tlf. 89 64 12 56
[email protected]