Løn under sosu-uddannelserne

Her kan du læse om elevløn, voksenelevløn og voksenlærlingeløn i Favrskov Kommune.

Løn under uddannelse sosu-hjælper og sosu-assistent 

Under hele uddannelsen vil du som sosu-hjælper- eller sosu-assistent-elev modtage elevløn.

  • Lønnen for SOSU-hjælperelever under 25 år pr. 1. april 2024: 13.361 kr.

Lønnen for SOSU-assistentelever under 25 år pr. 1. april 2024: 

  • Elevløn, første års ansættelse: 14.737 kr
  • Elevløn, efter 1 års ansættelse: 16.830 kr.

Alle sosu-elever over 25 år ansættes på voksenelevløn/voksenlærling og er per 1. april 2024: 22.983 kr. 

Hvis du opfylder kriterierne for ansættelse som voksenlærling, vil det være et krav, at du ansættes som dette, hvis du ønsker voksenelevløn.

Du skal være opmærksom på, at en ansættelse som voksenlærling kan have betydning for, om du er berettiget til dagpenge, hvis du afbryder din uddannelse eller efter afsluttet uddannelse. Søg vejledning i din A-kasse. Hvis du opfylder kriterierne som voksenlærling, men ikke ønsker ansættelse som voksenlærling, kan du ansættes på løn efter overenskomsten.