Årets tandplejer 2024 er ansat i Favrskov Kommune

27.05.2024

Tandplejer Annemette Linde er blevet kåret som årets tandplejer ved Danske Tandplejeres jubilæumskonference i København. Hun er ansat i Favrskov kommunale Tandpleje. – Det er stort at blive anerkendt for at passe sit arbejde, som i øvrigt er verdens bedste arbejde, siger hun.

I indstillingen af Annemette Linde til prisen lyder det blandt andet:
Annemette har på en helt utrolig faglig kompetent, men ikke mindst empatisk vis sat tandplejen på landkortet i Favrskov Kommune, specielt for de sårbare borgere i tandplejen. Hendes indsats og unikke arbejdsform er også bemærket i andre kommuner, der har efterspurgt hende til undervisning omkring omsorgstandpleje med mere. Tandplejen for de socialt udfordrede er et område, der ikke må negligeres. Det må og skal prioriteres højt – ikke mindst for at komme ulighed i tandsundhed til livs. Det nytter noget, og det er nogle ressourcer, der er umådelig godt givet ud ved Annemettes indsats.

Annemette Linde er overrasket og meget stolt over, at prisen er landet hos hende:
- Det er stort at blive anerkendt for at passe mit arbejde, og det er med til at sætte fokus på et vigtigt område, så jeg bliver også glad på borgernes vegne. Jeg arbejder med de børn og voksne, der af forskellige årsager ikke kan komme på klinikken. Så det er de sårbare borgere, og i arbejdet med dem handler det om at skabe relationer og tryghed. Når vi har skabt det, så kan jeg følge borgeren til behandling. På den måde er jeg en lidt atypisk tandplejer.

Prisen er også med til at anerkende det tværfaglige arbejde, der er så vigtigt for hende.
- Jeg har jo kontakt til pårørende, pædagoger, plejepersonale, sygeplejersker og rusmiddelkonsulenter. Netop det tværfaglige samarbejde og det at være nær på borgeren er 100 procent drivkraften for mig. Mennesket kommer først, og når der er psykiske problematikker indover, så skal man træde varsomt og have respekt for den enkelte. Derfor har jeg også lige efteruddannet mig til metakognitiv terapeut, så jeg har de rette redskaber til at møde borgerne på bedste vis og samtidig passe på mig selv, forklarer Annemette Linde. 

Hun har selv været med til at skabe jobbet og finde en vej. Det er hun meget taknemmelig for at have fået lov til, og det nævnte hun da også specifikt i sin takketale ved overrækkelsen.
- Ledelsen bakker op om indsatsen, og ikke mindst min nu pensionerede leder Jørgen Kjær har støttet op, givet plads og motiveret mig. Opbakningen er uvurderlig, og jeg mener virkelig, at jeg har verdens bedste arbejdsplads, lyder det fra prisvinderen Annemette Linde. 

Udover hæderen vinder Annemette Linde også 10.000 kr.