Brugere fra Naturværket skaber bæredygtige blomsterkummer

22.04.2024

Favrskov Kommune arbejder med bæredygtighed både i det store og i det små. Da der for nyligt skulle sættes blomsterkummer op ved administrationsbygningerne i Hinnerup og Hammel, besluttede man at gå lidt anderledes til værks.

Plantekummer 1

Da der skulle sættes blomsterkummer op ved indgangene til administrationsbygningerne i Hinnerup og Hammel, var Trafik og Veje-afdelingens første indskydelse at vælge standardløsningen, hvor der indkøbes noget flot og færdigt, som en ekstern virksomhed derefter står for at drifte. Det er nemt og effektivt, og der står farvestrålende blomster i kummerne fra dag 1.

Men lige som mange andre af kommunens afdelinger, har Trafik og Veje fokus på at tænke bæredygtighed ind i den daglige drift, og derfor besluttede afdelingen at droppe standardløsningen og forsøge at finde en mere bæredygtig tilgang.

Løsningen blev et samarbejde med det kommunale tilbud Naturværket, som er et sted, hvor personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan mødes og deltage i sunde og værdiskabende aktiviteter.

Værdifuldt for begge parter

Brugerne på Naturværket har i løbet af de seneste uger produceret blomsterkummer i lokalt skovet douglastræ i deres værksted i Hinnerup, og mandag 15. april blev der holdt en lille uformel indvielse foran administrationsbygningen i Hammel, hvor brugerne plantede hjemmehørende stauder i kummerne.

Fremadrettet vil Naturværkets brugere stå for at drifte og pleje planterne, så de samme blomster år efter år kan pryde indgangene ved de to administrationsbygninger.

Den alternative tilgang til opgaveløsningen har givet noget til begge parter i samarbejdet. Naturværkets brugere har fået en konkret og værdifuld opgave i hænderne, og de har leveret et produkt, de kan være stolte af. Og Trafik og Veje har fået løst en opgave på en måde, som er bæredygtig både på et socialt, økonomisk og miljømæssigt plan.