Forstas går i gang med at elektrificere bilparken

06.05.2024
En kvinde og en mand står ved siden af hinanden foran en bygning

Hovedparten af Forstas’ håndholdte maskiner kører nu på el, og nu går virksomheden skridtet videre og begynder også at elektrificere bilparken.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og anlægsgartner- og entreprenør-virksomheden Forstas er med på vognen. De sidste tre år har virksomheden udskiftet 80 procent af de mindre benzindrevne maskiner i den grønne pleje med eldrevne varianter og går nu også i gang med at elektrificere nogle af de mange kasse- og ladvogne, som medarbejderne hver dag benytter i opgaveløsningen.

- Vi skal bidrage til den grønne omstilling lige som resten af samfundet. Men det er samtidig også en nødvendighed for os at gå nye veje, fordi flere og flere udbud stiller krav om, at vi som virksomhed også sænker vores udledning af CO2. Vores 240 biler står for den største andel af vores udledning, og nu har de eldrevne udgaver nået et niveau, hvor vi tror, at de kan indgå i vores bilpark. I første omgang er målet, at ti procent af vores biler er elektrificeret i 2026, siger Martin Bertelsen, som er driftsdirektør i Forstas.

Forstas er blandt de fem største udbydere af grøn pleje i Danmark, og virksomheden beskæftiger 280 medarbejdere på landsplan – heraf omkring 60 medarbejdere i ”Aarhus-afdelingen”, der fysisk ligger i Søften. Og det er blandt andet her, Forstas skyder elbils-projektet i gang med indkøbet af seks elbiler.

- Elbiler kan ikke køre lige så langt som vores benzinbiler, og derfor starter vi med at indføre dem de steder, hvor vores opgaver ligger tæt på hinanden, og det gør de blandt andet her i Favrskov, hvor vi udfører mange opgaver for Favrskov Kommune. Vi tror, det kan blive en succes, der også giver os en økonomisk gevinst, siger Martin Bertelsen.

Medarbejderne i Forstas kører normalt ud til opgaverne fra deres egen bopæl. Det kan ændre sig med tilkomsten af elbiler, som skal lades op ved afdelingen i Søften og derfor også hentes og afleveres samme sted – det giver anledning til spørgsmål fra medarbejderne.

- Medarbejderne er optaget af, om det bliver mere besværligt med elbilerne, så de er naturligvis interesserede i projektet og har mange spørgsmål. Men opbakningen til at gå i en bæredygtig retning er der, så vi skal nok lykkes. Helt grundlæggende handler det om, at vi tilpasser os det, kunderne ønsker, siger Izabella Mandelquist, som er marketingkoordinator i Forstas.

Hos Forstas er forventningen, at elektrificeringen af bilparken bliver en langvarig og løbende proces.

- Jeg tror, vi ender med mere end ti procent af flåden på el. Men nu tager vi de første, forsigtige skridt og tester dem af. Forhandlerne af de biler, vi bruger, siger til os, at vi måske er to år for tidligt på den – den næste generation af biler vil matche vores behov bedre. Men det er vigtigt for os at indsamle erfaringer, så vi er klar, når kravene til os som bydende på opgaver bliver skærpet yderligere. Og vi vil gerne bidrage - vores ønske om fortsat vækst skal ske sammen med den grønne omstilling - ikke på trods af den, siger Martin Bertelsen.