Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes inden 15. maj 2024

18.04.2024

Er du grundejer i Favrskov Kommune skal du være opmærksom på, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe den giftige og invasive plante, kæmpe-bjørneklo på egne arealer. Når planten bekæmpes, kan den ikke sprede frø, og den vil på sigt blive udryddet. Vores erfaring er, at planterne ofte står på jordlodder tæt ved vand, hvor folk sjældent færdes.

Det er vigtigt, at alle lodsejere bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt spredes til omkringliggende arealer, og dermed gives problemet videre til andre lodsejere.

Følgende minimumsfrister gælder for bekæmpelsen:

  • 1. bekæmpelse: Inden 15. maj
  • 2. bekæmpelse (kontrol af 1. bekæmpelse): Inden 1. juli
  • 3. bekæmpelse (kontrol af 2. bekæmpelse): Inden 15. august

Favrskov Kommune har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Bevidst manglende bekæmpelse kan føre til påbud. Hvis et påbud ikke efterkommes, kan Favrskov Kommune lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

Læs mere om kæmpe-bjørneklo og få gode råd til bekæmpelse

Hvis du finder kæmpe-bjørneklo i kommunen, kan du indrapportere det på 89 64 52 34 eller [email protected]