Nu går ombygningen af Storegade i gang

09.07.2024

Fra august til november ombygges Storegade i Hinnerup. Ombygningen betyder bredere cykelstier, bedre parkeringsmuligheder og mere grønt i bybilledet. Arbejdet udføres i tre etaper og kommer til at påvirke trafikken i Storegade, mens det står på.

Visualisering af indretning af gade

Storegade, der er den primære handelsgade i Hinnerup, har længe været genstand for kritik, da cykelstierne er meget smalle, og da det er svært at gennemskue, hvor man lovligt må parkere i gaden. Disse udfordringer tages der nu hånd om, når en større ombygning af Storegade igangsættes i starten af august.

Bedre forhold for cyklister, bilister og fodgængere

Ombygningen omfatter en række tiltag, der samlet set skal gøre det nemmere og mere sikkert at færdes i Storegade.

Cykelstierne udvides og asfalteres, antallet af lovlige parkeringspladser langs Storegade udvides til 12 tydeligt markerede båse, og så reduceres antallet af krydsningsovergange for fodgængere, så det bliver mere overskueligt for både fodgængere, cyklister og bilister, hvor fodgængere skal krydse kørebanen. 

Derudover ophæves ensretningen på Storegade på strækningen fra Borgergade og frem til indkørslen til parkeringsarealet, hvor Nordea ligger. Dette gør det muligt for bilister at tilgå parkeringsarealerne ved henholdsvis Nordea og 365discount fra begge retninger.

Desuden udskiftes lysmasterne i området, og der etableres lukkede vandrender mellem fortov og cykelsti til afledning af regnvand.

En ombygning i tre etaper

For ikke at skulle spærre hele Storegade af fra august til november udføres ombygningen i tre etaper.

Kort over etapeinddeling

I første etape arbejdes der på strækningen fra Ådalsvej til Østergade. Imens arbejdet står på her, vil denne strækning være spærret for al kørende trafik. Det vil dog fortsat være muligt at komme til og fra området som gående, og resten af Storegade vil være åben for kørende trafik som normalt.

I anden etape ombygges strækningen langs med torvet, hvor SuperBrugsen ligger, og i tredje etape udføres den sidste del ned mod Pakhusvej. Under etape to og tre vil trafikken være påvirket, men hele Storegade vil fortsat være åben for gennemkørsel.

Tidsbegrænset parkering

I forbindelse med ombygningen indføres der tidsbegrænset parkering langs Storegade og på fire parkeringsarealer mellem Storegade og Ledvogtervej. På Storegade bliver der indført 30 minutters parkering, og på de fire parkeringsarealer bliver der indført 3 timers parkering, som dog kun er gældende i dagtimerne. Den tidsbegrænsede parkering indføres for at undgå langtidsparkering i dagtimerne, så der sikres ledige parkeringspladser til de handlende.

Kort over parkeringspladser

For at begrænse ombygningens klimaaftryk vil en stor del af de eksisterende brosten blive genanvendt i det nye projekt. Det er derudover forventningen, at de forbedrede cykelforhold vil få flere til at vælge cyklen, når de skal handle i Storegades butikker.

Ombygningen af Storegade starter op i begyndelsen af august og forventes afsluttet midt i november.