Nu starter reguleringen af rågeunger

01.05.2024

Fra 1. maj til 15. juni 2024 reguleres der rågeunger på udvalgte kommunale arealer. Reguleringen varetages af frivillige jægere og er en del af Favrskov Kommunes indsats for at begrænse generne fra de bynære rågekolonier.

Fugle i træ

Mange steder i Favrskov giver bynære rågekolonier anledning til stor frustration. De larmer og sviner, og derfor ønsker mange lokale beboere, at kolonierne bekæmpes. 

Da rågen er en fredet fugl, er det ikke muligt at udrydde kolonierne, men Favrskov Kommune arbejder målrettet med at begrænse generne fra råger i det omfang, det er muligt inden for lovens grænser. 

Tidligere på året blev der reguleret voksne råger, og fra 1. maj til 15. juni reguleres der rågeunger.

Reguleringen af rågeunger udføres af frivillige jægere på anmodning af Favrskov Kommune. Der opstilles skilte, hvor der reguleres, og jægernes aktivitet kan larme lidt, mens det står på.

Der reguleres rågeunger på følgende områder:

Hadsten 

 • Byskoven
 • Vælddalen

Hammel/Anbæk

 • Øst for virksomheden McBride

Hinnerup

 • Nørreskoven
 • Mindre skovstykke syd for Naturværket
 • Grusgraven
 • Skovstykke syd for Haldumvej
 • Øst for Haarvej
 • Ved Møllevej, vest for rideskolen

Thorsø

 • Riddermunksvej
 • Banestien

Hvis du har spørgsmål til reguleringen af rågeunger eller Favrskov Kommunes rågeindsats generelt, er du velkommen til at sende en mail til [email protected].

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes rågeindsats på favrskov.dk/raager.