Ny lov på børne- og ungeområdet – hvad betyder det for dig og din familie?

01.02.2024

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft. Se her, hvad det betyder for jer og jeres familie i jeres kontakt med afdelingen Børn og Familie i Favrskov Kommune. 

1. januar 2024 skiftede Børnehandicaprådgivningen navn til Specialrådgivningen. 

Med den nye lov kaldes den rådgiver eller sagsbehandler, I har kontakt til, en børne- og ungerådgiver. Børne- og ungerådgivere har stadig mange af de samme opgaver, som I er vant til.

Sammen med jer skal børne- og ungerådgiveren f.eks. fortsat undersøge, hvordan I får den bedste støtte, hvis I har brug for hjælp.

Som noget nyt får børne- og ungerådgiveren også mulighed for at lave en mindre omfattende udredning, end den børnefaglige undersøgelse, som I måske kender – dette kaldes for en screening eller en afdækning. 

Løbende dialog med jer og jeres barn

Barnets lov stiller krav om, at børne- og ungerådgiveren løbende skal tale med både jer og jeres barn. Det gælder både i starten af jeres kontakt med kommunen, undervejs når I får støtte, hvis I har behov for det, og ved afslutning af jeres forløb.

Børne- og ungerådgiveren skal tale med jeres barn, uanset årsagen til jeres kontakt med kommunen. Det betyder, at børne- og ungerådgiveren er forpligtet til at tale med børn og unge, der oplever problemer i f.eks. skolen, med venner, i familien osv. 

Børne- og ungerådgiveren skal også tale med børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne samt kroniske eller langvarige lidelser. Det gælder også, hvis I søger om handicapkompenserende ydelser og indsatser, såsom tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af merudgifter.

Grunden til at børne- ungerådgiveren efter den nye lov er forpligtet til at tale med jeres barn oftere og i flere sammenhænge er, at alle børn og unge skal høres og have indflydelse på det, der skal ske. Ved at tale med jer og jeres barn får børne- og ungerådgiveren også mulighed for at få endnu mere viden om, hvad der kan hjælpe jer, hvis I har brug for det. 

Vi opfordrer jer til at tale med jeres børn om disse informationer. Børn og unge vil også løbende blive oplyst om det i møderne med deres børne- og ungerådgiver. 

Barnets lov giver flere rettigheder til børn og unge:

 • Ret til løbende inddragelse og indflydelse 
 • Partsbeføjelse i visse sager fra 10 år 
 • Børne- og ungerådgiveren er forpligtet til at oplyse børn og unge om retten til en bisidder
 • Børn og unge kan ifølge barnets lov selv anmode om:
  • Anbringelse
  • Støtteperson under samvær ved anbringelse
  • Suspenderet samvær ved anbringelse
  • Permanent anbringelse 

I kan altid spørge børne- og ungerådgiveren, hvis I er i tvivl om noget.