Nye regler for håndtering af asbest

19.06.2024

Der er kommet nye regler for håndtering af asbest, som påvirker både virksomheder og private.

Asbesttag

Folketinget har vedtaget, at virksomheder fremover skal være autoriseret, hvis de skal nedrive asbestholdigt materiale. Autorisationsordningen træder i kraft den 1. juli 2024. Virksomheder vil derefter have frem til 1. januar 2025, hvor kravet om autorisationsordningen træder i kraft, til at indrette sig efter den nye ordning og søge om at blive autoriseret.

For privatpersoner betyder den nye autorisationsordning, at man fra den 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om arbejde i mindre omfang, f.eks. nedtagning af stormskadede tagplader. Derfor kan privatpersoner lovligt nedrive et asbesttag frem til 1. januar 2025. Det er dog myndighedernes klare anbefaling, at man som privatperson får en professionel til at fjerne asbest, da det kræver specialviden for at gøre det på en sikker og samvittighedsfuld måde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores miljøafdeling på [email protected]