Nyt værktøj gør det nemmere at bygge klimavenligt

26.06.2024

Favrskov Kommune har sammen med fire andre kommuner, KL, rådgivningsfirmaet Transition og med støtte fra Realdania udviklet et værktøj, der skal hjælpe kommuner med at forudse CO2-udledninger, inden de sætter gang i et nyt byggeri.

Arbejder på en byggeplads

Det nye værktøj gør det muligt at foretage simple, men retvisende CO2-beregninger af fremtidige byggerier tidligt i beslutningsprocessen, og det bliver dermed nemmere for både forvaltninger og politikere at bygge mere bæredygtigt.

Lidt forsimplet fungerer værktøjet ved, at man indtaster de ønskede byggematerialer og mængder, hvorefter værktøjet udregner, hvor meget CO2 byggeriet vil komme til at udlede. Derudover viser værktøjet, om bygningen vil komme til at overholde de nuværende og kommende grænseværdier for CO2-udledning. 

Michal Ertmann, der er leder af Favrskov Kommunes ejendomscenter, ser frem til at kunne arbejde mere databaseret med klima i fremtidige kommunale byggeprojekter:

- Tidligere beskæftigede man sig hovedsageligt med pris og funktion, når man besluttede sig for, hvordan nye byggerier skulle stykkes sammen. I dag er der brug for at indtænke en ekstra dimension, når vi bygger nyt, og den dimension er nu blevet langt nemmere at tage højde for.

Kommunerne er samlet set Danmarks største offentlige bygherre, og der ligger derfor et stort potentiale i at styrke bæredygtigheden i de kommunale anlæg.

Udviklingen af det nye værktøj er én af Favrskov Kommunes mange konkrete klimaindsatser, som byrådet satte i gang i 2022 i forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2050.

På det seneste byrådsmøde 25. juni 2024 gjorde byrådet status på arbejdet med de eksisterende indsatser og vedtog i den forbindelse ti nye indsatser for at komme nærmere målet om CO2-neutralitet i 2050.

favrskov.dk/klima kan du læse Favrskov Kommunes klimaplan og få overblik over alle de konkrete indsatser.