Sankthansbål er ikke affaldsafbrænding – tænk på dyrene

18.06.2024
Kort med afstande til bygninger og andet i forbindelse med sankthans
Se afstandskrav i forbindelse med sankthansbål.

Dagen for sankthans, søndag 23. juni, nærmer sig og dermed også tid til stort bål. Husk, at det kun er tilladt at afbrænde rent, tørt træ og haveaffald. Affaldstræ må ikke brændes af i sankthansbål. Paller og træ fra nedrivning af bygninger betragtes ikke som rent træ og må derfor ikke brændes af. 
Afbrændingen skal være konstant overvåget af en myndig person. Husk at overholde afstandskravene, og bålet skal være helt slukket, når du forlader pladsen. 

Tænk på dyrene

Har du opsamlet pinde over en længere periode, skal du være opmærksom på, at smådyr kan have bosat sig i bunken. Så inden du sætter ild til det, gør du en god gerning ved at flytte bunken senest dagen forinden, så fugle og andre smådyr kan nå at forsvinde. Ellers vil de putte sig, når du tænder op, og derfor slipper de ikke væk.