Søg timer i skolelokaler for sæsonen 2024/2025

23.05.2024

Foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune kan nu for sæsonen 2024/2025 søge om at få tildelt timer på skolerne i Favrskov. Undtaget er timer i gymnastiksale og idrætshaller, da de fordeles af Teknik og Miljø i Favrskov Kommune. Undtaget er også ”Festsalen” på Hadsten Skole.

Ansøgningsfrist: Fredag 7. juni 2024.

Ansøgningsskemaet er digitalt og bliver sendt til de respektive skoler.
 
Find kontaktoplysninger på skolerne 

Find ansøgningsskemaet 

Fordeling og svar på ønsker uden for skoletiden (kl. 16 - 22) er klar, inden skolerne går på sommerferie. Ansøgninger vedrørende skoletiden bliver først besvaret ultimo august.