Ungetilbuddet Carma afprøver sansepuder frem til oktober

07.06.2024
Sansepuder på ungetilbuddet Carma
Sansepuder på ungetilbuddet Carma
Sansepuder på ungetilbuddet Carma lader op

Nogle af sansepuderne spiller en rolig melodi og er bløde at røre ved, mens andre har en glad rytme. Fælles for dem er, at de skal give brugerne ro, dæmpe angst, give socialt mod eller sætte tempo på, hvis der er brug for det. 15 borgere har mulighed for at afprøve puderne frem til oktober.

Ungetilbuddet Carma er et midlertidigt botilbud for de 18-30-årige. Der er 15 boliger på Eriksminde i Hammel. Botilbuddet er for unge med psykiatriske diagnoser, som giver dem forskellige udfordringer og vanskeligheder ved at klare sig i egen bolig. 

Personalet hjælper dem med at klare udfordringerne, så de på sigt kan flytte i egen bolig og føle sig trygge der. Der er ikke bemanding på Ungetilbuddet Carma om natten, men der er mulighed for kontakt til personalet på det døgndækkede botilbud Harebakken, som ligger tæt på, hvis de får brug for hjælp om natten. 
- Vi ledte efter strategier og hjælpemidler til at give de unge, som følte sig mere urolige ved sengetid større tryghed og ro, når personalet tager hjem kl. 23, fortæller Kathrine Stjernholm, afdelingsleder af Boligerne Jagtvej og Ungetilbuddet Carma og fortsætter:
- Derfor kontaktede vi kommunens velfærdskonsulenter, og sansepuderne blev nævnt, da det netop er et hjælpemiddel, hvor den unge tager styring i eget liv, og det kræver ikke personaledeltagelse. 

Med midler fra Social og Sundheds puljer til velfærdsteknologi er det blevet muligt at indkøbe fire forskellige slags sansepuder, som de unge kan afprøve i projektperioden på syv måneder. Når projektet rundes af til oktober, står den på evaluering, fortæller Anne Mette Harding Dyrby, der er pædagog på Ungetilbuddet Carma: 
- Vi skal se, om sansepuderne kan gøre en forskel for de unge. Kan puderne få dem til at falde til ro? Sove bedre og nedsætte tankemylderet? Måske gøre dem i stand til at være med i det sociale fællesskab? Umiddelbart tænker jeg, at de fleste af vores borgere har brug for udgaven med den rolige musik med titlen relax. Som medarbejdere har vi også afprøvet sansepuderne, så vi har en fornemmelse for, hvordan de virker på os. På den måde har vi fået et indblik i, hvordan de virker.

Carmas medarbejdere har præsenteret de unge for sansepuderne, og hovedparten har mod på at bruge dem i prøveperioden. Enkelte har også meldt ud, at de ikke har lyst til at afprøve dem.
- En af mine kolleger vil desuden tilbyde nogle sessioner med mindfulness, hvor sansepuderne indgår, og måske taler det til nogle af de unge. I prøveperioden vil vi støtte dem i brugen af sansepuderne og sørge for, at de sætter kryds i kalenderen, når de har brugt den, så vi har de oplysninger til vores evaluering, forklarer Anne Mette Harding Dyrby.

Evalueringen sidst på året bliver netop vigtig for at afgøre, om sansepuderne kan hjælpe de unge på Carma. Kommunens kvalitets- og læringsteam er sat på som projektleder, så der er ekstra fokus på at udarbejde spørgeskemaer til opstarten, efter tre måneder og ved afslutningen efter seks måneder. 
- Sansepuderne skal selvfølgelig gøre gavn, hvis vi skal investere i dem eller opfordre borgerne til selv at købe en, da de også er dyre. Vi ønsker at være skarpe på, hvad den enkelte unge har brug for og derved konstant tilpasse vores tilbud og faglighed til den unge. De skal gerne finde ind til deres ressourcer, hvor de kan varetage deres liv i egen bolig. Vi ved også, at andre afdelinger afventer vores evaluering. Det er eksempelvis handicap- og ældreområdet. Så vi er meget opmærksomme på at lave en grundig evaluering sammen med de unge brugere, understreger Anne Mette Harding Dyrby og Kathrine Stjernholm.