Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?

Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.

Biblioteker

Gebyr for overskridelse af lånetid (biblioteksbøde)

Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn 10
Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne 20
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn 30
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne 40
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn 50
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne 80
Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn 120
Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne 200

 

Musikundervisning i Favrskov Musikskole

Betalingen opdeles i 4 årlige rater

Undervisning i Favrskov Musikskole

  Årlig pris i kr. per skoleår
Individuel undervisning (20 min. ugl.) 4.328
Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) 1.900
Instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger, 4-5 elever) 2.320
Instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger, 2-3 elever) 2.648
Musik og bevægelse 1-5 år (45 min. i 16 uger - efterår) 708
Musik og bevægelse 1-5 år (45 min. i 16 uger - forår) 708
Instrumentværksted 1.-3. klasse (50 min. ugl.) 1.984
Musikraketten 0.-2. klasse (45 min. ugl.) 1.412
Kor og orkestre 1.412
Leje af instrument 750
Administrationsgebyr (helårligt) 100

 

Leje af lokaler i kommunale haller (arrangementer)

Folkeoplysende foreningers arrangementer

  Leje i kr. per påbegyndt time
Idrætshal 480
Sal 200

 

Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer

  Leje i kr. per påbegyndt time
Idrætshal 1200
Sal 380
Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter 110

 

Opsætning af bander

kr. i 2021
Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen 630

 

Gebyr ved brug af idrætshaller

Gebyret betales af foreninger

Kommunale og selvejende haller

  Gebyr pr. påbegyndt time
Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 50
Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 25
Weekender og helligdage, hele døgnet 50

 

Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen)

  Gebyr pr. påbegyndt time
Weekender og helligdage, hele døgnet 25

 

Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre

  Leje pr. påbegyndt time
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre 110
Øvrige skolelokaler herunder festsale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup 258

 

Brug af udearealer

  Pris pr. døgn
Campering/overnatning ved haller i.f.m. særlige arrangementer og stævner 30