Takster for kultur- og fritidsområdet

Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?

Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.

Se også takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker

Gebyr for overskridelse af lånetid (biblioteksbøde)

Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn 10
Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne 20
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn 30
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne 40
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn 50
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne 80
Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn 120
Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne 200

 

Musikundervisning i Favrskov Musikskole

Betalingen opdeles i 4 årlige rater

Undervisning i Favrskov Musikskole

  Pris i kr. skoleåret 2021/22 Skoleåret 2022/23
Individuel undervisning (20 min. ugl.) 4.384 4.472
Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) 1.924 1.964
Kombi sang/klaver (30 min. ugl. i 36 uger) 6.408 6.540
Fokus (40 min. ugl. i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger) 6.116 6.240
Voksen +24 år (25 min. ugl. i 36 uger) 8.768 8.948
Basis instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger) 2.348 2.396
Duo instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger) 3.000 3.060
Babyrytmik 0-1 år (45 min. i 6 uger) 334 340
Musik og bevægelse 1-2 år (45 min. i 16 uger) 716 732
Musik og bevægelse 3-5 år (45 min. i 16 uger) 716 732
Instrumentværksted 1.-3. klasse (50 min. ugl.) 2.008 2.048
Musikraketten 0.-2. klasse (45 min. ugl.) 1.432 1.460
Kor og orkestre 1.412 1.440
Leje af instrument 750 750
Administrationsgebyr (helårligt) 100 100

 

Leje af lokaler i kommunale haller (arrangementer)

Folkeoplysende foreningers arrangementer

  Leje i kr. per påbegyndt time
Idrætshal 490
Sal 205

 

Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer

  Leje i kr. per påbegyndt time
Idrætshal 1225
Sal 385
Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter 115

 

Opsætning af bander

kr. i 2021
Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen 645

 

Gebyr ved brug af idrætshaller

Gebyret betales af foreninger

Kommunale og selvejende haller

  Gebyr pr. påbegyndt time
Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 50
Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 25
Weekender og helligdage, hele døgnet 50

 

Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen)

  Gebyr pr. påbegyndt time
Weekender og helligdage, hele døgnet 25

 

Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre

  Leje pr. påbegyndt time
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre 115
Øvrige skolelokaler herunder festsale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup 265

 

Brug af udearealer

  Pris pr. døgn
Campering/overnatning ved haller i.f.m. særlige arrangementer og stævner 30