Takster for kultur- og fritidsområdet

Hvad koster det at leje et lokale eller gå i musikskole?

Her kan du læse taksterne for kultur- og fritidsområdet: Du kan blandt andet læse om, hvad det koster at aflevere en bog for sent på biblioteket eller hvad det koster at leje et lokale på en folkeskole.

Se også takster for leje af lokaler i kulturhusene InSide, Sløjfen og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker

Gebyr for overskridelse af lånetid (biblioteksbøde)

Overskridelse af lånetid 1-7 dage, børn 10
Overskridelse af lånetid 1-7 dage, voksne 20
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, børn 30
Overskridelse af lånetid 8-14 dage, voksne 40
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, børn 50
Overskridelse af lånetid 15-35 dage, voksne 80
Overskridelse af lånetid over 36 dage, børn 120
Overskridelse af lånetid over 36 dage, voksne 200

 

Musikundervisning i Favrskov Musikskole

Betalingen opdeles i 4 årlige rater

Udover de nævnte takster kan der løbende udarbejdes takster, der modsvarer undervisningsforløb/ aktiviteter af kortere varighed 

Undervisning i Favrskov Musikskole

Undervisning Pris i kr. skoleåret 2022/23 Pris i kr. skoleåret 2023/24
Individuel undervisning (20 min. ugl.) 4.472 4.640
Individuel undervisning (tilkøb + 10 min. ugl.) 1.964 2.036
Kombi sang/klaver (30 min. ugl. i 36 uger) 5.360 5.560
Fokus (40 min. ugl. i 36 uger + 120 min. fællesundervisning i 30 uger) 6.240 6.472
Voksen +24 år (25 min. ugl. i 36 uger) 8.948 9.280
Basis instrument hold (40 min. ugl. i 36 uger) 2.396 2.484
Duo instrument hold (30 min. ugl. i 36 uger) 3.060 3.176
Babyrytmik 0-1 år (45 min. i 6 uger) 340 352
Musik og bevægelse 1-2 år (45 min. i 16 uger) 732 756
Musik og bevægelse 3-5 år (45 min. i 16 uger) 732 756
Instrumentværksted 1.-3. klasse (50 min. ugl.) 2.048 2.124
Musikraketten 0.-2. klasse (45 min. ugl.) 1.460 1.516
Kor og orkestre 1.440 1.496
Leje af instrument 750 750
Administrationsgebyr (helårligt) 100 100

 

Leje af lokaler i kommunale haller (arrangementer)

Folkeoplysende foreningers arrangementer

Leje per påbegyndt time 2023
Idrætshal 510 kr.
Sal 215 kr.

 

Kommercielle/erhvervsmæssige arrangementer

Leje per påbegyndt time 2023
Idrætshal 1270 kr.
Sal 400 kr.
Mødelokaler i Rønbæk Idrætscenter 120 kr.

 

Opsætning af bander

Kr. i 2023
Betaling for opsætning af bander. Såfremt lejer selv medvirker ved opsætningen, bortfalder betalingen 670

 

Gebyr ved brug af idrætshaller

Gebyret betales af foreninger

Kommunale og selvejende haller

Tidsrum Gebyr pr. påbegyndt time
Hverdage i tidsrummet kl. 16-21 50
Hverdage i tidsrummet kl. 21-16 25
Weekender og helligdage, hele døgnet 50

 

Gymnasiehal og skolehaller (Høsthallen og Søndervanghallen)

Tidsrum Gebyr pr. påbegyndt time
Weekender og helligdage, hele døgnet 25

 

Leje af lokaler i folkeskoler og fritidscentre

Type af lokale Pris 2023
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. påbegyndt time 115 kr.
Klasselokaler, faglokaler, omklædningsrum og mindre lokaler i fritidscentre pr. døgn 365 kr.
Øvrige skolelokaler herunder festsale, gymnastiksale, aulaer og lille sal i Hinnerup pr. påbegyndt time 275 kr.

 

Brug af udearealer

Udeareal Pris pr. døgn 2023
Campering/overnatning ved haller i.f.m. særlige arrangementer og stævner 35 kr.