Hvor skal Favrskovs nye knudepunkter placeres?

I 2024 udvider Favrskov Kommune antallet af de såkaldte knudepunkter fra fire til 20 knudepunkter.

Udvidelsen skal gøre det billigere for borgere at benytte Flextur, som er en fleksibel kollektiv trafikløsning, hvor man kan blive kørt fra A til B, når bus eller tog ikke slår til.

Placeringen af knudepunkter er vigtig, fordi en Flextur, der enten starter eller stopper ved et knudepunkt, er væsentligt billigere end en flextur, der ikke gør. Rejser man via et knudepunkt er taksten 3 kr. pr. kilometer, hvorimod en Flextur, der ikke går via et knudepunkt koster 7 kr. pr. kilometer.

Favrskov Kommune ønsker at placere kommunens ekstra 16 knudepunkter, så de sammen med de eksisterende fire knudepunkter kan skabe mest mulig værdi for borgerne. Derfor kan alle fra 5. oktober til 1. november 2023 komme med forslag til, hvor de nye knudepunkter skal placeres.

Efter 1. november 2023 gennemgår forvaltningen alle de indkomne forslag og sammenholder dem med data for, hvor der statistisk set er størst behov for nye knudepunkter.

Alle forslag behandles, men det kan ikke garanteres, at alle forslag bliver omsat til knudepunkter.

De 16 nye knudepunkter forventes at træde i kraft i starten af 2024.