Mød en lærer og skoleleder

Lærer og leder på Hadbjerg Skole

Ledelse med nærhed og tilgængelighed og lærere med fokus på den gode hverdag

 -Det er noget af det, skoleleder Nick Pedersen og lærer Nete Andreasen arbejder med på Hadbjerg Skole.

Imens er der gang i hverdagen, læringen, opgaverne, samarbejdet og udfordringerne hos Nick og Nete. Mange er enige om, at god og effektiv ledelse er et af de virkemidler, der kan få folkeskolen til at lykkes. Til det siger Nick:

- Dialog og tilgængelighed er helt afgørende for dig som leder. Vi skal finde lokale løsninger, og vi skal turde involvere medarbejderne uden at tabe formålet med loven eller indgrebet. I Favrskov Kommune har vi nogle anvendelige ledelsesværdier, der bliver udlevet i praksis, og der er god kontakt ledelseslagene imellem. Der er en kultur, hvor man inviterer til samarbejde og hjælper hinanden. Det giver ro på bagsmækken og tryghed, og så kan man bedre agere. Og så er der velvilje til lokalt råderum, så vi kan finde nogle løsninger, der passer til netop vores skole, og selvfølgelig også nogle forventninger til os om, at vi så også leverer varen.

Tilgængelighed og dialog

Han husker, at han efter halvanden måned i jobbet på Hadbjerg Skole fik besøg af borgmester Nils Borring til en uformel snak om, hvad der rører sig på skolen.

- I en større kommune ville det ikke kunne lade sig gøre, for så skulle det være mere aftalt og med et fast emne for besøget. Det giver god mening med den form for kontakt og interesse fra det politiske lag, mener Nick, der er 48 år og kom til Favrskov Kommune i november 2018 fra en viceskolelederstilling i Aarhus Kommune.

Tilgængeligheden og ønsket om dialog smitter af på medarbejderlaget, siger 26-årige Nete Andreasen, der har arbejdet på Hadbjerg Skole siden sommeren 2018.

- Jeg mærker, at der ikke er langt fra medarbejder til leder. Vi møder hinanden i hverdagen, og det er nemt at komme med stort og småt. Der er en åbenhed og nysgerrighed, og jeg føler, der bliver lyttet til det, jeg siger. Udfordringerne lige nu er den manglende tid til de elever, der har brug for ekstra hjælp – altså ikke dem, der er i specialklasser, men de elever, der i de almindelige klasser har brug for ekstra opmærksomhed. Dem når vi ikke godt nok omkring, siger Nete.

Inklusion er udfordringen

Nick nikker til Netes udsagn og er enig i, at inklusionen er den største udfordring i folkeskolen lige nu.
-  Der er en stor mangfoldighed af børn med forskellige behov, og det stiller i høj grad krav til vores kompetencer. Det fantastiske er, når vores fagpersoner står over for en svær opgave, men oplever at lykkes med den, fordi de bliver professionelt nysgerrige og finder de gode pædagogiske løsninger. Der er en professionel stolthed og kultur, hvor man tager udfordringer op, og det er medarbejderne stjernegode til. Udfordringen er at finde balancen, fordi vi i nogle tilfælde også når grænsen for inklusion, og det er et rigtigt svært felt at arbejder i, lyder det fra Nick.

Den vigtige makker

For Nete er sparringen og det tætte samarbejde i teams helt afgørende for, at hun som forholdsvis nyuddannet lærer kan agere i hverdagen.

- Jeg har en rigtig god makker, og vi er enige om vejen og metoderne. Der er tydelige krav, og samarbejdet i vores teams er så vigtigt for mig. Vi får også hjælp og sparring fra PPR, og det har stor værdi. I forhold til at lære en ny årgang at kende har jeg her på skolen prøvet et forløb, hvor der var tid til sidemandsoplæring, og det var fantastisk, for det gav mig en mere rolig og indgående intro til eleverne, konkluderer Nete Andreasen.

Begge ved, at der senere på året er udsigt til, at der kommer en justering af folkeskolereformen, og den skal så omsættes til at passe ind på Hadbjerg Skole.

- Vi skal have dialog i mange forskellige fora, og mange får mulighed for at byde ind med gode ideer og løsninger. Og så ved jeg også, at der er en forståelse for, at der på et tidspunkt skal træffes en beslutning om, hvad vi vælger, siger Nick.

- Ja, det vigtigste er, at man bliver inddraget og hørt, understreger Nete.

De fire ledelsesværdier i Favrskov Kommune:

  • Vi finder nye veje
  • Vi går i direkte dialog
  • Vi arbejder på tværs
  • Vi bruger feedback

Læs mere om værdierne