Afdelingsleder af indskoling og SFO på Skovvangskolen i Hammel

Om Skovvangskolen

Skovvangskolen ligger i den nordlige del af Hammel med et aktivt lokalsamfund og et stærkt foreningsliv. Omgivelserne omkring Skovvangskolen bliver ikke meget bedre. Vi har store grønne områder, er tæt på skoven, og har Hammel Idrætscenter som nabo. 

Skolen er afdelingsopdelt med 610 børn i alderen førskole til 10. klasse. I SFO er der 175 børn indmeldt og i special-SFO 16 børn. Cirka 115 af skolens børn er tilknyttet vores specialområde, som er fordelt på 14 specialklasser og et særskilt tilbud for stærkt skolevægrende børn, Zenit. 10. klassecenteret og én specialklasse er placeret udenfor matriklen. 

Medarbejdergruppen består af 114 lærere, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter, sekretærer og ledere – alle med høje ambitioner, faglig stolthed og et glimt i øjet. Skolens samlede administration opleves af både børn, medarbejdere, forældre og eksterne brugere som et sted, hvor man mødes med venlig imødekommenhed og fleksibilitet. Hos os er man fortrinsvis tilknyttet én afdeling, hvor vi arbejder i årgangsteams. Vi abonnerer på det store fællesskab og bestræber os på at trække tydelige røde tråde gennem organisationen.

Skolen er i en positiv udvikling, men er ikke helt i mål med at nedbringe et underskud. En sådan proces stiller store krav til kommunikation, åbenhed og beslutningskompetence, og samtidig er det afgørende, at der er et godt samarbejde internt og eksternt. Vores skolebestyrelse er en vigtig faktor. De bakker op, stiller klare forventninger og arbejder konstruktivt med. Væsentligt er også vores samarbejde med PPR, familieafdelingen, UUJ, børnehaver, Ungdomsskole, Børn- og skoleforvaltningen samt de øvrige 12 skoleledelser i Favrskov Kommune. Alt er forbundne kar og alle har et ansvar ind i det store fællesskab.

Ledelsesopgaver

Skovvangskolen søger både en indskolingsleder og en leder af specialklasserækken til besættelse 1. august 2024. I vil sammen med viceskoleleder og skoleleder udgøre et ledelelsesteam flankeret af to kontoransætte samt afdelingskoordinatorer. 

Vi ønsker visionære afdelingsledere, som er optaget af drift og læring i egen afdeling, men som samtidig har blik for organisationens samlede udvikling. Vi ønsker afdelingsledere, der kan balancere drift og udvikling samt uddelegere opgaver og involvere relevante aktører. I tør lede med respekt for og tillid til, at medarbejdere udfører deres arbejde professionelt.

Ledelsen af Skovvangskolen varetages af skolelederen, viceskoleleder, indskolingsleder og leder af specialklasserækken. Skoleleder har det overordnede ansvar for den strategiske, administrative og pædagogiske udvikling for skole, børn og medarbejdere samt Zenit. Viceskoleleder er afdelingsleder for mellemtrin og udskoling herunder 10.klasse, prøveafvikling og SSP-samarbejde. Indskolingsleder har ansvar for både undervisning og SFO fra førskole til 3. klasse, samt leder for opgaveløsningen i SFO special. Afdelingsleder for specialklasserækken har ansvar for både undervisning og administration herunder (re-)visitationer og befordring. Alle afdelingsledere er nærmeste leder for medarbejdere og børn i deres afdeling, og har således også ledelseskontakt til forældre ved behov.

Skoleleder har været ansat siden marts 2023 og viceskoleleder siden november 2018. Alle afdelingsledere refererer til skoleleder, og I forventes at tage del i samskabelse af et nyt ledelsesteam på Skovvangskolen. Derudover skal du være med til at drive den pædagogiske udvikling på hele skolen i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam. Vi arbejder tæt sammen i ledelsesteamet og vægter, at der er plads til sparring og refleksion for at understøtte hinanden bedst muligt i en kompleks og vigtig ledelsesopgave. Afdelingslederne arbejder selvstændigt med opgaverne omkring afdelingerne og administrationen af skolens drift.

Dine arbejdsområder vil primært være:

 • Ledelse af pædagogisk/didaktisk og administrativt samarbejde rundt om undervisning og SFO fra førskole til 3. klasse, samt leder for opgaveløsningen i SFO special
 • Nærmeste leder i din afdeling for medarbejdere og børn, og du har således også ledelseskontakt til forældre ved behov
 • Bidrage til samskabelse af nyt ledelsesteam, herunder at drive den pædagogiske udvikling på hele skolen i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Samarbejde med PPR, familieafdeling i elevsager, samt børnehaver, øvrige skoleledelser og forvaltning

Dine kompetencer

Vi forventer, at du brænder for folkeskolen, at du er velfunderet pædagogisk og didaktisk inden for afdelingens område, at du kommer med praksiserfaring fra specialområdet/indskoling & SFO samt erfaring i samarbejde med PPR og familieafdeling. Du er motiveret for - sammen med medarbejdere og den øvrige ledelse - at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for vores elever.

Vi forventer, at du arbejder struktureret, fagligt og har blik for mange forskellige perspektiver.

Dine faglige kvalifikationer

 • Lærer- eller pædagoguddannelse
 • Færdiggjort, påbegyndt eller er indstillet på at tage en lederuddannelse på diplomniveau
 • Erfaring med skoleudvikling, skoledrift og meget gerne ledelse inden for området

Dine personlige og ledelsesmæssige kvalifikationer

 • Du er åben, engageret og stærkt optaget af børns læring, udvikling og trivsel
 • Du er rolig og evner at bevare overblikket – også i pressede situationer
 • Du kan skabe følgeskab og sætte en pædagogisk retning i samarbejde blandt medarbejdere
 • Du er dygtig til at udøve synlig pædagogisk/didaktisk ledelse tæt på undervisning i indskoling og aktiviteter i SFO
 • Du har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt
 • Du er inddragende, tillidsvækkende og beslutningsdygtig
 • Du har humor og et positivt sind

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som udgangspunkt på gældende overenskomstvilkår.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest på den person, som tilbydes ansættelse i stillingen.

Yderligere oplysninger og ansættelsesproces

For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Louise Haarup Bendixen på tlf. 20 46 65 41 eller viceskoleleder Jesper Hother på tlf. 25 59 51 19. Vi ser meget gerne, at du besøger skolen, inden du sender en ansøgning. Vi har primært besøgsdage 17. maj, 21. maj. 24. maj og 28. maj, og du kan booke en rundvisning via skolens kontor på tlf. 89 64 36 50.

Ansøgningsfristen er fredag 31. maj og ansøgning sendes via favrskov.dk/job

Vi udvælger ansøgere til første samtale den 4. juni.

Vi holder første samtale mandag10. juni med ansættelsesudvalg + 3-4 øvrige repræsentanter.

De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Der vil være tilbagemelding på personlighedsprofilen 17. eller 18. juni 2024 med rekrutteringskonsulent og skoleleder.

Vi holder anden samtale torsdag 20. juni på begge stillinger med ansættelsesudvalget samt skolechef og rekrutteringskonsulent.

Tiltrædelse forventes pr. 1. august 2024.

Ansættelsesudvalget for begge stillinger består af:

 • Louise Haarup Bendixen, skoleleder
 • Jesper Hother, viceskoleleder
 • Marianne Toft Pedersen, TR for lærere
 • Charlotte knop Jensen, TR for pædagoger
 • Morten Søding, formand for skolebestyrelsen
 • Nina Kloster, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen