You are here

Skole

Undervisning i kommunens folkeskoler er gratis. Der er mulighed for undervisning fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

I Favrskov Kommune er der desuden supplerende undervisningstilbud i form af specialklasser og modtageklasser. Disse foregår på folkeskolerne. 

Skolerne er selvstændige enheder med egen skolebestyrelse og ledelse. Skolebestyrelsen har tilsyn med skolen, fastsætter principper for den enkelte skole og godkender skolens budget inden for de rammer, som Favrskov Byråd har besluttet.

Til hver folkeskole er der tilknyttet en skolefritidsordning (SFO). Her har børn fra 0. – 3. klasse ret til at blive optaget. Desuden er der klubtilbud for 4.-6. klasse.

Læs mere om kommunens strategi for sprog, læsning og skrivning - og hjælp til ordblinde grundskoleelever

Mere om skolerne

 • Indskrivning

  Som hovedregel skal et barn starte i skole i det kalenderår, barnet fylder seks år. I får brev fra distriktsskolen, når tiden er inde. Brevet indeholder detaljerede oplysninger om skolestart og hvordan du indskriver dit barn digitalt.

   

  På Præstemarkskolen er der "rullende indskoling". Der gælder andre regler ved "rullende indskoling". Kontakt venligst skolen for nærmere oplysninger.

   

  Der er mulighed for, at et barn kan begynde i skole et år tidligere. Det vil sige i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år, hvis barnet fylder fem år, inden 1. oktober. Barnet kan indskrives, hvis det formodes at være tilstrækkeligt modent til at kunne følge undervisningen. Vær opmærksom på annoncering i Favrskov-posten vedrørende indskrivning til skolestart eller henvend jer direkte til distriktsskolen.
   

  Se også information om:
  Samtykkeerklæring ved skolestart
   

  Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

 • Skoledistrikter

  Her kan du se Favrskov Kommunes oversigt over adresser og distriktsskoler.

  Oversigten indeholder informationer om overbygningsskoler for skoler der slutter efter 6. og 9. klasse.
   

   

  Kortet her ses bedst i en Chrome-browser, alternativt via vores webkort: Skoledistrikter.

  Vær særligt opmærksom på, at der er vejnavne, som har flere forskellige postnumre.
  Du har mulighed for at fremsøge en adresse hurtigt ved at bruge søgefeltet.
   
  Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Børn og Kultur på mail: boernogkultur@favrskov.dk.
   

  Er dokumentet ikke tilgængeligt for dig, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelig@favrskov.dk. Så præsenterer vi dokumentet for dig på anden vis inden for 48 timer.

 • Frit skolevalg

  Du kan ønske, at dit barn kommer på en anden skole end distriktsskolen. Det kan være en skole i eller uden for Favrskov Kommune.  Du vil under alle omstændigheder modtage et brev fra distriktsskolen, når dit barn skal starte i skole.
   
  Hvis du ønsker en anden skole i kommunen end distriktsskolen, skal du skrive det i forbindelse med indskrivningen. Inden 1. januar får du svar fra Børn og Kultur, om barnet er optaget på den ønskede skole. Barnet er til hver en tid sikret plads på distriktsskolen.
   
  Hvis du ønsker en skole uden for kommunen, skal du selv rette henvendelse til den pågældende skole for at høre om, der er plads.
   
  I alle tilfælde, hvor du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for barnets transport til og fra skole. Du skal selv betale for f.eks. et buskort. 

 • Overbygningsskoler

  Hadsten Skole er en af kommunens to skoler med 0. - 10. klasse.
   

  Følgende skoler har Hadsten Skole som overbygningsskole og/eller hører til Hadsten Skoles 10. klasse skoledistrikt:
   

  Bavnehøjskolen 0 . - 6. kl. 

  Hadbjerg Skole 0. -  9. kl.

  Østervangskolen 0. -  9. kl.  

  Lilleåskolen 0. - 6. kl. 

  Haldum-Hinnerup Skole 0. - 9. kl.

  Præstemarkskolen 0. - 9. kl. 

  Rønbækskolen 0. - 9. kl. 
   

  Korsholm Skole 0. - 6. kl. har overbygning fra 7. - 9. kl. på Præstemarkskolen.
   

  Skovvangskolen i Hammel er kommunens anden skole med 0. - 10. klasse. Følgende skoler hører til Skovvangskolens 10. klasses distrikt. 
   

  Tungelundskolen 0. - 9. kl.

  Søndervangskolen 0. - 9. kl. 

  Ulstrup Skole 0. - 9. kl.

 • Skolebestyrelser

  Hvis du gerne vil påvirke dit barns skole, er det en mulighed at blive medlem af Skolebestyrelsen.
  Byrådet beslutter økonomi og rammer. Skolelederen og lærerne får i det daglige skolen til at fungere.
    
  Det er eksempelvis skolebestyrelserne, der bestemmer:
  - hvordan skolens økonomiske midler skal bruges.
  - hvad der skal i fokus nu og her.
  - principper for, hvordan tingene skal foregå.
  - skolens værdier og ordensreglerne.
   
  Her kan du læse hele Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

 • Skolestyrelsesvedtægt

  Her kan du læse Skolestyrelsesvedtægten. Den indeholder nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Vedtægten med bilag indeholder bl.a. bestemmelser om:


  - Opgavefordeling mellem byråd, skolebestyrelse og skoleleder
  - Skolebestyrelsens sammensætning
  - Mål og arbejdsform
  - Skolestruktur
  - Elevråd mv.

 • Unges Uddannelse og Job (UUJ)

  Unges Uddannelse og Job en del af Jobcenter Favrskov.
   

  Hos Unges Uddannelse og Job kan du få vejledning om uddannelse og job til unge 13 -24-årige, der har bopæl i Favrskov Kommune. Vejledningen foregår på grundskolerne og de fleste friskoler samt hos UUJ i Hadsten Centret.
   

  Du kan læse om UUJ her
   

  Her kan du blandt finde information om skolevejledningen på kommunens skoler, erhvervspraktik, brobygning og ungdomsuddannelser.

 • Modersmålsundervisning

 • Friskoler i Favrskov Kommune

  Friskoler er private skoler, hvor skolen giver undervisning ud fra særlige religiøse, traditionelle eller pædagogiske principper. Der er egenbetaling.
   

  Herunder kan du finde kontaktoplysninger om friskoler i Favrskov Kommune.
   

  Friskolen i Hinnerup
  Damsbrovej 11, Norring
  8382 Hinnerup
  Leder: Andreas Brinck Christensen
  Telefon: 86 91 13 01

  kontor@friskolen-hinnerup.dk
   

  Regnbueskolen
  Vadstedvej 101
  8450 Hammel
  Leder: Flemming G. Sørensen
  Telefon: 86 96 51 11

  mail@regnbueskolen.dk
   

  Frijsendal Friskole
  Skolevangsvej 12
  8450 Hammel
  Leder: Niklas Gjerulff Hansen
  Telefon: 86 96 16 96

  skoleleder@frijsendal-friskole.dk
   

  Voldumegnens Friskole
  Voldum-Rud Vej 40, Voldum
  8370  Hadsten
  Leder: Jesper Mathiesen
  Telefon  40 35 90 86

  skoleleder@voldumegnensfriskole.dk
   

  Friskolen Vellev
  Skjesbjergvej 5, Vellev
  8860 Ulstrup
  Skoleleder Mette Lindebjerg
  Telefon 64 66 60 86

  kontor@friskolen-vellev.dk 

   

   

   

Kontakt

Børn og Kultur
Danstrupvej 4
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf. 89 64 10 10

Senest opdateret

06.07.2021
riz