Skattekisten i Laurbjerg

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø

Børnehuset Skattekisten har to aldersintegrerede stuer med gennemsnitlig 25 børn fra 3 til 6 år på hver stue. Der er i gennemsnit indmeldt ca. 45 - 60 børn. Vi har plads til 75 børn.

Børnehuset Skattekisten er et mindre dagtilbud i et lille landsbymiljø. Børnehuset Skattekisten er en del af Hadsten Opland med fælles områdeleder, forældrebestyrelse, retningslinjer og forældrebestyrelse.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag: 6.00 - 17.00 (Skattekisten lukker hver dag kl. 16.30. Den sidste halve time er børnene i SFO’en. Om fredagen er vi i SFO’en fra kl. 16.00)
  • Fredag: 6.00 - 16.30
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Området

Vi bor i et naturskønt område med skov og grønne områder, som vi ofte besøger. Vi er ude rigtig meget i al slags vejr året rundt.

Skattekisten er fysisk forbundet med Lilleåskolen og SFO via en gangbro, og dagplejen har legestue hos os. Det gør det helt naturligt at samarbejde med skole og dagpleje og arbejde med den røde tråd og sammenhæng i børnenes liv fra dagpleje til 6. klasse. Vi har fælles aktiviteter og fælles ansatte; vi bruger hinandens lokaler og åbner og lukker sammen med SFO’en.

Hverdagen

I Børnehuset Skattekisten er vores dagligdag bygget op om en fast struktur.

De fleste dage er vi i mindre grupper på stuebasis eller på tværs af stuerne. Grupper dannes ud fra børnenes perspektiv, børnefællesskabet, relationer og børnenes forskellige forudsætninger.

Vi har samling på stuen ca. kl. 9.00, hvor vi gennemgår dagens program sammen med børnene via billeder. På den måde får børnene et overblik over, hvad de skal lave i løbet af dagen.

Overalt i Skattekisten vil I møde visualisering, såsom at gennemgå dagen med billeder, små legemiljøer, faste pladser mv. Dette er en del af vores inkluderende pædagogik, der er med til at sikre, at barnet i højere grad ”kan selv” og har følelsen af mestring i hverdagen.

Legen

Legen er en gennemgående del af vores dagtilbud. Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.

Vi er medlegende voksne, som støtter, guider og rammesætter – så alle børn får en mulighed for at være med og for at legene udvikler sig positivt for alle børn.

Mad

Skattekisten er en del af den kommunale frokostordning

Forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Skattekisten

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Skattekisten

Skolevej 8A
Laurbjerg
8870 Langå
Tlf. 89 64 47 55
lebi@favrskov.dk

Daglig leder

Lene Bigum
Tlf. 20 41 58 32
lebi@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.