Toppen i Hinnerup

Børnehuset Toppen er en integreret institution i Hinnerup

Børnehuset Toppen har plads til 32 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn.

I er meget velkomne til at aftale et besøg hos os, hvis I gerne vil høre mere om og se nærmere på Børnehuset Toppen.

Åbningstider

 • Mandag - torsdag: 06:30-17:00
 • Fredag: 06:30-16:00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

I Børnehuset Toppen sætter vi barnet i centrum af pædagogikken, og den pædagogiske praksis tilrettelægges og vurderes ud fra et børneperspektiv. Vi arbejder for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn, hvor tæt samarbejde med forældrene er med til, at det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig og bidrager til en god og tryg opvækst fyldt med magiske og udviklende øjeblikke.

I Toppen arbejder vi ud fra følgende kerneværdier, som er udgangspunkt for vores pædagogiske tilgang til børn og forældre:

 • Livsglæde
 • Ligeværd
 • Fællesskab
 • Anerkendelse
 • Tryghed

Mad

Børnehuset Toppen er en del af den kommunale frokostordning.

Formiddagsmad og frokostmåltidet leveres, og børnene har selv eftermiddagsmad og drikkedunke med.

Hverdagen i Toppen

Børnehavebørn og vuggestuebørn kan møde ind fra kl. 6.30, hvor de vil være samlet i fællesrummet. Her er der mulighed for at få en rolig start på dagen med morgenmad.

Derefter går børnehavebørn og vuggestuebørn hver til sit.

Vuggestuebørnene er delt i to grupper: Krudtuglerne (de ældste) og Spillopperne (de yngste). Dagens aktiviteter består af lege på legepladsen, lave kreative og sansemæssige aktiviteter, lave motoriske aktiviteter i kælderen og være på cykel-/gåture ud af huset.

Efter middagsmad er det puttetid, hvor nogle også øver at gå på toilettet. Når børnene vågner, er der leg, eftermiddagsmad og hyggelig afslutning på dagen med børnehavebørnene.

I børnehaven bruges formiddagen på leg og pædagogiske aktiviteter. Vi har også en ugentlig tur-dag og en ugentlig udedag. Inden frokost holder vi samling, og børnene skiftes til at dække bord. Efter frokost går vi som regel på legepladsen, og senere på eftermiddagen er der frugtcafé med eftermiddagsmad. Så leger vi på kryds og tværs af hele huset – både ude og inde, inden vi siger tak for i dag sammen med vuggestuebørnene.  

Huset

Toppen er indrettet så rummene indbyder til forskellige læringsmiljøer og interesse-centre.

Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe er huset lige nu indrettet således:

 • Et rum med fokus på kreative og æstetiske processer
 • Et stort kælderrum og en stor legeplads til bl.a. motorisk og kropslig udfoldelse og sansemæssige naturoplevelser
 • Et rum med konstruktions- og transportleg
 • Et rum, hvor der igangsættes musiske aktiviteter og arbejdes med pædagogisk IT.
 • Derudover er der områder med udklædning og rum, der indbyder til rollelege.

Børnene kan i store træk bevæge sig frit rundt i huset og søge derhen, hvor de har lyst til at være og lege. De kan ”stikke hovedet ind” og blive nysgerrige og få lyst til at deltage i forskellige lege.

Vuggestuen er et generelt læringsmiljø med udvalgte elementer fra ovenstående læringsmiljøer og interessecentre.

Børnene kan lege på kryds og tværs af alder i hele huset og skabe relationer til andre børn og voksne end dem, der er i deres basisgruppe.

Praktisk information

Inden dit barn starter i Børnehuset Toppen, modtager I et velkomstbrev med praktisk information om hverdagen.

I vil som forældre få adgang til AULA, der blandt andet bruges til:

 • At fortælle om dagligdagen i huset via tekst eller billeder
 • Som en kommunikationskanal til information mellem personale og forældre
 • Som et registreringssystem, hvor I på en skærm i institutionen skal tjekke jeres barn ind og ud

På AULA finder I også vores forskellige retningslinjer, politikker og andre udgivelser. 

 

Forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Toppen

Både forældretilfredshedsundersøgelsen og den pædagogiske læreplan kan sendes til dig i et andet format, hvis du oplever problemer med at læse filerne - skriv til tilgaengelig@favrskov.dk.

Forældretilfredshed 2019

Der er i 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene:

Se resultatet for Børnehuset Toppen her

Kontakt

Børnehuset Toppen

Fuglebakken 2
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 85
bhtop@favrskov.dk

Daglig leder

Mette Laura Møller Jakobsen
Tlf. 89 64 55 86
mlmj@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.