Toppen i Hinnerup

Børnehuset Toppen er en integreret institution i den nordlige del af Hinnerup

I Børnehuset Toppen har vi plads til 32 vuggestuebørn og 69 børnehavebørn.

I er meget velkomne til at aftale et besøg hos os, hvis I gerne vil høre mere om os og se nærmere på Børnehuset Toppen.

Åbningstider

  • Mandag - torsdag: 06:30-17:00
  • Fredag: 06:30-16:00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

I Børnehuset Toppen sætter vi barnet i centrum af pædagogikken, og den pædagogiske praksis tilrettelægges og vurderes ud fra et børneperspektiv. Vi arbejder for, at huset er et trygt og omsorgsfuldt sted for vores børn, hvor tæt samarbejde med forældrene er med til, at det enkelte barn trives, lærer og udvikler sig og at vi bidrager til en god og tryg opvækst fyldt med vidunderlige, sjove og udviklende øjeblikke.

I Toppen arbejder vi ud fra følgende kerneværdier, som er udgangspunkt for vores pædagogiske tilgang til børn og forældre:

  • Livsglæde
  • Ligeværd
  • Fællesskab
  • Anerkendelse
  • Tryghed

Mad

Børnehuset Toppen er en del af den kommunale frokostordning.

Formiddagsmad og frokostmåltidet leveres, og børnene har selv eftermiddagsmad og drikkedunke med. I vuggestuen har børnene også en formiddagsmadpakke med.

Hverdagen i Toppen

Børnehavebørn og vuggestuebørn kan møde ind fra kl. 6.30, hvor de vil være samlet i på Lilla stue i vuggestuen. Her prioriterer vi, at børnene får en rolig start på dagen.

Cirka kl. 7.15 går børnehavebørn og vuggestuebørn hver til sit.

Vuggestuen består af to stuer – Orange og Lilla. Herudover opdeles vuggestuebørnene i to grupper i forbindelse med flere af ugens aktiviteter: Krudtuglerne (de ældste) og Spillopperne (de yngste).

Ugens aktiviteter består af lege på legepladsen, at lave kreative og sansemæssige aktiviteter, lave motoriske aktiviteter i kælderen og at samles om musik og sang. Vi prioriterer ugentlige cykel-/gåture ud af huset.

Efter middagsmad er det puttetid for de fleste, hvor nogle børn også øver sig i at gå på toilettet, inden de puttes enten i krybberne eller - for de ældste - på en lille madras. Det er vigtigt for os at understrege, at sover man stadig to (eller flere) lure om dagen, så tilrettelægger vi ligeledes dagen omkring denne rytme. Når børnene vågner, er der leg, eftermiddagsmad og en hyggelig afslutning på dagen med børnehavebørnene.

Børnehaven består af de tre stuer; Grøn, Blå og Rød. Alle tre grupper er aldersintegrerede, hvilket betyder at vi har børn i alderen 3-6 år fordelt på alle grupper.

Hver år ved start efterår etablerer vi et forløb for gruppen af storbørn på tværs af stuerne for de børn, der skal starte i skole året efter. Dette for at skabe rammer for at vores ældste børn får mulighed for at se hinanden på tværs og etablere en fællesskabsfølelse som kommende skolebørn.

I børnehaven bruger vi formiddagen på leg, udforskning af vores store legeplads og på tilrettelagte pædagogiske aktiviteter. Vi har også en ugentlig tur-dag og en ugentlig udedag, hvor hele børnehaven samles på legepladsen.

I løbet af dagen holder vi samling, tidspunktet og formen på denne varierer fra gruppe til gruppe, da den baseres på behov og ønsker fra den enkelte børnegruppe på stuerne. Til middag spiser vi mad i Jespers Torvekøkken, og børnene skiftes til hjælpe med at dække bord inden og tage af bordet bagefter. Herigennem får de mulighed for at opøve selvhjulpenhed og medejerskab i henhold til at skabe rammer for en fælles aktivitet – og således også for fællesskabet - på stuen.

Efter frokost går vi som regel på legepladsen, og senere på eftermiddagen er der frugtcafé med eftermiddagsmad. Så leger vi på kryds og tværs af hele huset – både ude og inde, inden vi siger tak for i dag sammen med vuggestuebørnene.  

Huset

Toppen er indrettet, så rummene indbyder til forskellige læringsmiljøer og interesse-centre, eksempelvis områder til konstruktionsleg, områder til rolleleg, områder til krea – hvad enten disse områder er etableret inde i de enkelte grupperum eller i fællesområder. Eksempelvis har vi et krea-værksted, der både kan tilgås udefra og indefra, og som er tilgængeligt for hele børnehaven fra børnehavens legeplads.

I vuggestuen er et generelt læringsmiljø med udvalgte elementer fra ovenstående læringsmiljøer og interessecentre.

Børnene er ofte inddelt stuevis, når vi i løbet af dagen tilbyder pædagogiske aktiviteter samt i vores faste struktur omkring måltider og samling. Børnene kan resten af tiden i store træk bevæge sig frit rundt i huset og søge derhen, hvor de har lyst til at være og lege.

De kan ”stikke hovedet ind” og blive nysgerrige og få lyst til at deltage i forskellige lege med børn på de andre stuer og skabe relationer til andre børn og voksne end dem, der er i deres basisgruppe.

Praktisk information

Inden dit barn starter i Børnehuset Toppen, modtager I et velkomstbrev med praktisk information om hverdagen.

Som forældre får I adgang til AULA, der blandt andet bruges til:

  • At fortælle om dagligdagen i huset via tekst eller billeder
  • Som en kommunikationskanal til information mellem personale og forældre
  • Som et registreringssystem, hvor I på en skærm i institutionen skal tjekke jeres barn ind og ud

På AULA finder I også vores forskellige retningslinjer, politikker og andre udgivelser. 

Hvis I skulle have lyst til at læse yderligere om vores pædagogiske grundlag i Børnehuset Toppen, anbefaler vi, at I kigger nærmere på vores udgave af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, som I finder på siden her.

Forældretilfredshed og læreplan for Børnehuset Toppen

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Børnehuset Toppen

Fuglebakken 2
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 55 85
bhtop@favrskov.dk

Daglig leder

Mette Laura Møller Jakobsen
Tlf. 89 64 55 86
mlmj@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.