Hadsten Børnehave

Hadsten Børnehave – en selvejende institution med stor forældreindflydelse

I Hadsten Børnehave er vi cirka 50 børn og 8 voksne. Vi har til huse i en smuk, ældre, treetages patriciervilla i den østlige del af Hadsten. Børnene er opdelt på to stuer med børn 3-6 år.

Rundt om huset er vores kæmpe legeplads med høje træer og store buske, som giver skygge om sommeren og bladbunker om efteråret.

Åbningstider

  • Mandag til torsdag kl. 6.30 - 17.00
  • Fredag til kl. 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Ferier og lukkedage

Hadsten Børnehave tilbyder pasning til de børn, der har brug for pasning i ugerne/dagene:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Dagene imellem jul og nytår
  • Uge 29, 30 og 31

Mad

I Hadsten Børnehave har børnene madpakker med til frokost og eftermiddagsmad.

Vores hverdag

Vi mener, at det skal være nemt at gå i børnehave. Derfor lægger vi vægt på at have rutiner, som er ens på alle stuerne.

Børnene starter og slutter dagen på samme stue. Klokken 9.15 er der samling på alle stuerne, som begynder og ender med samme sang, og ved frokost og eftermiddagsmad er der faste pladser.

Fredag formiddag har vi fælles formiddag for hele institutionen på legepladsen. Den starter med en fællessamling, og så er der aktiviteter rundt på hele legepladsen.

Pædagogiske temaer

Året rundt arbejder vi med forskellige pædagogiske temaer, hvor børnene er sammen i grupper på tværs af stuerne. Vi har bl.a. Eventyrtema, Cirkustema, Mig og min familie-tema og Fra jord til bord-tema.

Temaerne foregår 3 formiddage om ugen og afsluttes fælles - ofte med forældrene til fernisering, forestillinger eller bedsteforældredag.

Ud af huset

Mindst en gang om ugen er børnene fra en stue eller temagruppe på tur ud af huset. Det er sundt at røre benene og få nye oplevelser, samtidig giver det god plads til dem, der er tilbage i huset.

Fællesskabet

I Hadsten Børnehave lægger vi stor vægt på fællesskabet. Børnene skal opleve, at de er en uerstattelig del af de fællesskaber, som børnehaven byder dem i løbet af dagen.

Vi øver børnene i både at holde fast i sig selv, og samtidig kunne gå på kompromis. Det er en svær øvelse, når man er 3 år og starter i børnehave.

Undervejs lærer børnene det, og når vi sender dem i skole et par år senere, er det en naturlig del af deres måde at indgå i et fællesskab på.

Selvejende institution

Hadsten Børnehave blev grundlagt i 1966 som den første daginstitution i Hadsten. Siden dengang har børnehaven været selvejende, hvilket betyder at det er den forældrevalgte bestyrelse, der er ansvarlig for budget og ansættelser. Det betyder, at forældre har stor indflydelse på drift og dagligdag i Hadsten Børnehave.

Børnehaven har driftsoverenskomst med kommunen, så normeringer, pladsanvisning og økonomi er koblet til Favrskov Kommune. Bestyrelsen har dog stadig beføjelser til at drive børnehaven som de vil, inden for rammerne af Favrskov Kommunes politikker.

Udover kommunens politikker har bestyrelsen selv fastsat en kostpolitik og solpolitik for Hadsten Børnehave, som kan findes på AULA, når barnet er begyndt i børnehaven. 

Forældretilfredshed og læreplan for Hadsten Børnehave

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Hadsten Børnehave

Lindevej 4
8370 Hadsten

Kontakt stuerne:

Leder

Trine Hjortshøj Sørensen
20 59 28 60
then@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.

Bestyrelsen i Hadsten Børnehave (2022-23)