Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution i Hadsten

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er certificeret af Dansk Idrætsforbund (DIF) og VIA som idrætsinstitution.

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en integreret institution og huser 15 børn i vuggestuen og cirka 66 børn i børnehaven.

Åbningstid

  • Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00 
  • Fredag: 6.30 - 16.00
Skriv dit barn op eller tjek plads på venteliste

Pædagogisk idræt

Personalet er uddannet i pædagogisk idræt, hvor man omsætter pædagogiske mål gennem idræt, leg og bevægelse. Det bygger på og understøtter barnets naturlige bevægelsesglæde, udvikler kropsbevidsthed og motorik.

Legemiljøerne i børnehuset er indrettet med mulighed for både fysiske lege og mental fordybelse.

Hverdagen

Om formiddagen er børnene inddelt i mindre grupper. Grupperne sammensættes efter udviklingstrin og sociale relationer. 

Hver formiddag samles grupperne til planlagte aktiviteter. Det kan være en tur i skoven, cykelture, sanglege, kreative aktiviteter, madlavning med mere.

Eftermiddagen går med aktiviteter med udgangspunkt i pædagogisk idræt arrangeret af personalet. 

Børnene kan bevæge sig frit i børnehuset, alt efter hvilke bevægelsesmiljøer de ønsker at være i.

Vi forbereder også gruppen af kommende skolebørn på overgangen fra børnehave til skole. 

Praktisk information

Inden dit barn starter hos os, modtager I et velkomstbrev med praktisk information til hverdagen. 

Mad

Idrætsbørnehuset Bavnehøj er en del af den kommunale frokostordning. 

Planer og politikker

Idrætsbørnehuset Bavnehøj har vi beskrevet følgende: Forældresamarbejde, Strukturen i vores pædagogiske praksis, Vi tror på pædagogisk idræt, Traditioner og arrangementer for året i Idrætsbørnehuset Bavnehøj. Alle disse beskrivelser kan du læse på AULA: Har du brug for at læse noget af materialet, inden dit barn starter i institution, er du velkommen til at kontakte os.

Forældretilfredshed og læreplan for Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Både forældretilfredshedsundersøgelsen og den pædagogiske læreplan kan sendes til dig i et andet format, hvis du oplever problemer med at læse filerne - skriv til tilgaengelig@favrskov.dk.

Forældretilfredshed 2019

Der er i 2019 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene:

Se resultatet for Idrætsbørnehuset Bavnehøj her

Kontakt

Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Skovangsvej 24
8370 Hadsten
Tlf. 89 64 47 80
dii24@favrskov.dk

Daglig leder

Tina Lybech.
Mail: tily@favrskov.dk
Tlf. 23 82 51 60

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.