Tegning fra Naturbørnehaven Bakkegården

Bakkegården er en naturbørnehave med udeliv, dyreliv og fokus på bæredygtighed og livscyklusser

Vi råder over en 40.000 m2 stor grund med eng, skov, mark og slugt. Naturbørnehaven Bakkegården i Thorsø er en del af Thorsø, Ulstrup og Hammel N/V-området. 

Bakkegården er stueopdelt og har plads til omkring 76 børn. Det er dog ikke altid, vi er fyldt helt op. Derudover har vi 6 børn i specialgruppen Guldsmedene.

Åbningstider 

  • Mandag til torsdag 6.15 - 16.45
  • Fredag til 15.45

Hverdagen

Som naturbørnehave tager vores hverdag naturligvis udgangspunkt i naturen, og vi er meget udenfor i vores forskellige områder på grunden eller på tur.

Vi forsøger at være fleksible i hverdagen og inddrage børnene i planlægningen af dagen. Kommer der en god idé fra børnegruppen, vil vi gerne afvige fra det planlagte for at forfølge idéen. Ved at lade børnene kommer til orde, får de en følelse af ejerskab for deres idéer og hverdag.

At være fleksibel i hverdagen kan kun lade sig gøre på grund af vores meget dygtige og dedikerede personalegruppe, som gerne gør noget ekstra i børnenes hverdag.

Mandag og onsdag er faste turdage, hvor vi er ude af huset. Gerne lidt længere væk, end vi ellers kan komme på vores store udeareal.

Grønne spirer

Bakkegården er en ”Grønne spirer”-institution, hvilket betyder at vi har særligt fokus på ressourcer og bæredygtighed. Eksempelvis lærer børnene at affaldssortere og herved også, hvilke materialer der kan genbruges.

Dyrehold

Udover børn og personale har Bakkegården firbenede beboere. Vi har blandt andet høns og kaniner, og dyrene tænkes ind i læren om bæredygtighed og ressourcer. Børnene er med til at passe dyrene - det gælder både fodring, rengøring, kælen, klipning og en gang i mellem slagtning.

Pædagogik

I Bakkegården tror vi på, at børn skal have lov til at bruge deres energi. Derfor er vi opmærksomme på at tilpasse hverdagens aktiviteter til det enkelte barn. Igen gør vores personale en stor indsats, som betyder at børnene med meget energi kan løbe rundt udenfor, og andre kan have større behov for indendørs hygge.

Børnene inddrages i dagens planlægning ved hjælp af piktogrammer, og vi har faste spisetider. Af og til tager vi madpakke med på tur. Andre gange tænder vi bålet og laver mad her.

Forældresamarbejde

Det gode samarbejde med forældrene er altafgørende for os. Forældregruppen støtter op om os og deltager i arbejdsdage, hvor vi kan forbedre vores arealer. Det betyder meget for os og for børnene, når de kan vise deres hverdagsrammer frem for mor, far, søskende og bedsteforældre.

Forældretilfredshed og læreplan for Naturbørnehaven Bakkegården

Forældretilfredshed 2022

Danmarks Statistik har i 2022 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældrene - Læs resultatet af undersøgelsen her

Kontakt

Naturbørnehaven Bakkegården

Skolegade 26
8881 Thorsø

Konstitueret daglig leder

Jane Stampe Christensen

Tlf.:  89 64 29 82
Mobil: 24 79 33 54
janc@favrskov.dk

Send ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger på mail.

Daglig leder Lea Knudsen er på barsel frem til sommer 2023.