Er du ansat som plejefamilie, aflastningsfamilie, kontaktperson eller timeaflaster, kan du her finde kursustilbud og blanketter til indberetning

 

Sådan indsender du blanketter fra Digital Post

  • Find den aktuelle blanket her på siden og gem den på din computer.
  • Husk at udfylde i alt-rubrikker.
  • Gem evt. en tom blanket til fremtidig brug.
  • Skriv sikkert til Børn og Familie via linket her (log ind med MitID)
  • Skriv hvad det drejer sig om i Emneboks.
  • I boksen ”Angiv hvad din forespørgsel drejer sig om” vælges ”Indberetning Børn og Familie” i rullepanel.
  • Skriv mail-besked i skrivefelt og vedhæft dokument(er) fra computeren med clips-ikonet.
  • Send.

Din indberetning sendes dermed som sikker post og din MitId er din digitale underskrift.

Indberetninger sendes efter månedens udgang og senest den 5. i efterfølgende måned.

Har du brug for at sende besked eller lignende til sagsbehandler om barnet, skal du sende det særskilt til sagsbehandleren.

Har du spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte Mette Skyum Juhl Møller på tlf. 89 64 31 16 eller Birgit Rohde Vestergaard på 89 64 31 06

Beredskabsplan vold og overgreb

Favrskov Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til alle professionelle i Favrskov Kommune. Den har særlig relevans for de faggrupper, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Formålet med beredskabsplanen er at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar i forhold til at opdage og handle på viden om vold og seksuelle overgreb på børn og unge.

Beredskabsplanen er vedtaget af Byrådet 26. april 2016. 

Hjemmeundervisning

Kurser for plejefamilier

Der er flere former for kurser til plejefamilier:

Billede af en eng

Bliv ny pleje- eller aflastningsfamilie

Der er altid behov for godkendte plejefamilier til at tage imod et barn.

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre, og børnenes behov og udfordringer er lige så forskellige.

Alle har brug for trygge og stabile rammer, men der kan også være børn med udfordringer, som stiller krav til både plejefamilien, skolelæreren, lægen og andre professionelle i barnets liv. Fælles for alle børnene er, at de har brug for at opbygge nære og stabile relationer til deres nye familie.

Læs mere om at blive plejefamilie